Porozumienie pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Komendą Główną Policji

16 czerwca 2023 roku w Komendzie Głównej Policji w Warszawie zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP a Komendą Główną Policji w Warszawie, dotyczące funkcjonowania Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji.

Dokument podpisali zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Po 24 latach od powołania pierwszego Ewangelickiego Duszpasterza Policji nastąpiło formalne uregulowanie zasad funkcjonowania Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji.

Zarówno Biskup Kościoła Jerzy Samiec, jak i nadinsp. Paweł Dobrodziej wyrazili radość z podpisania Porozumienia oraz wolę dalszej dobrej współpracy. W uroczystości uczestniczył także zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Krzysztof Kozieł oraz Ewangelicki Duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik z Cisownicy, który na mocy podpisanego Porozumienia został Naczelnym Ewangelickim Kapelanem Policji.

Tekst i zdjęcia: ks. Marek Twardzik

Najnowsze wpisy