Poświęcenie krzyża pod budowę cerkwi prawosławnej w Bielsku-Białej

9 września 2023 roku odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża w miejscu, gdzie ma zostać wybudowana cerkiew pw. Świętej Trójcy parafii prawosławnej w Bielsku-Białej.

Aktu dokonał prawosławny biskup łódzki i poznański Atanazy z udziałem duchowieństwa. W uroczystości uczestniczyli również duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Ks. radca Waldemar Szajthauer, który reprezentował diecezję cieszyńską oraz bp. Adriana Korczago, ks. Krzysztof Cienciała z parafii w Bielsku oraz ks. Piotr Szarek z parafii w Starym Bielsku.

Parafia prawosławna Świętej Trójcy w Bielsku-Białej powstała 16 sierpnia 2023 roku w miejsce punktu duszpasterskiego podległego parafii w Częstochowie. Decyzję o jej erygowaniu podjęto ze względu na coraz liczniejszą społeczność prawosławną w mieście. Proboszczem parafii jest ks. Michał Kuryło.

Tekst: facebook parafii ewangelickiej w Wiśle, strona internetowa parafii prawosławnej w Bielsku-Białej

Zdjęcia: Facebook parafii ewangelickiej w Wiśle, strona internetowa parafii prawosławnej w Bielsku-Białej

Najnowsze wpisy