Promocja książki „Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-2017”

30 października 2021 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy odbyło się spotkanie pt. „Obywatelskość – wartość niezbywalna”, połączone z prezentacją książki prof. Ewy Chojeckiej: „Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego Śląska 1945-2017”.

Przybyłych na spotkanie gości przywitali organizatorzy spotkania: lokalny proboszcz ks. Marek Twardzik, oraz wicewójt Gminy Goleszów, pan Rafał Glajcar.

Wydawać się może, że obywatelskość i architektura kościołów nie mają ze sobą dużo wspólnego. Te dwie rzeczywistości spina natomiast następująca myśl zaczerpnięta z prezentowanej książki: „Powstawały (kościoły) z inicjatywy i potrzeby lokalnych, małych wspólnot ewangelickich, z ich środków i budowane ich rękami. Ewidentnie ich powstaniu patronowała idea nowoczesnej obywatelskości jako wyraz dobra wspólnego”. Idea obywatelskiego budowania kościołów i różnych przestrzeni życiowych dominowała zarówno w wypowiedziach prelegentów, jak i zaproszonych gości.

Biskup Adrian Korczago wskazał na nakaz obywatelskiego działania, który wynika z Pisma Świętego. Przytoczył tego biblijne przykłady, takie jak: Boży nakaz panowania nad stworzeniem i opiekowania się nim, a także słowa Chrystusa wypowiedziane przed nakarmieniem 5000 ludzi: „wy dajcie im jeść”.

Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. dr Adam Malina, przekazując pozdrowienia, nawiązał do budowania żywej, ludzkiej społeczności obywatelskiej podczas prac budowlanych przy kościele w Hołdunowie. Następnie profesor Ewa Chojecka wygłosiła wykład pt.: „Obywatelskość jaka odpowiedzialna wolność”, a profesor Tadeusz Sławek wykład zatytułowany: „Miejsca obecności. O duchu obywatelskim”.

W części drugiej spotkania dr Renata Czyż, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przeprowadziła rozmowę z autorką na temat powstania książki oraz głównych wątków zawartych w publikacji. Po części oficjalnej można było porozmawiać z autorką, otrzymać dedykację, a także wymienić myśli z szeregiem znamienitych gości, wśród których byli: prof. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Marek Bernacki z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dr hab. Katarzyna Marcol z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Jadwiga Herok-Turska z Instytutu Dokumentacji i Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Andrzej Wiencek – manager, właściciel Wydawnictwa Od.Nowa – wydawca książki „Silesia incognita”, Aleksandra Trybuś-Cieślar – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Karel Cieślar – architekt, Henryka Szarzec – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, a także wielu księży oraz samorządowców powiatu cieszyńskiego.

Był to bardzo budujący i wartościowo spędzony wieczór w przeddzień Święta Reformacji.

Tekst: ks. Marek Twardzik

Najnowsze wpisy