Przedświąteczne spotkania biskupa

Bp Adrian Korczago wziął udział w przedświątecznych spotkaniach w Ośrodku Wydawniczym “Augustana” i Ewangelickich Domach Opieki.

W środę 18 grudnia 2019 roku Biskup przekazał świąteczne życzenia pracownikom Ośrodka Wydawniczego “Augustana” w Bielsku-Białej i podziękował za ich całoroczną pracę związaną z drukowaniem na rzecz całego Kościoła i nie tylko.

W piątek 20 grudnia Biskup odwiedził pensjonariuszy Ewangelickiego Domu Opieki “Soar” w Bielsku-Białej, a 23 grudnia spotkał się z podopiecznymi Ewangelickich Domów Opieki “Emaus-1” i “Emaus-2” w Dzięgielowie oraz wziął udział w przedwigilijnej kolacji z siostrami diakonisami w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer”.

Najnowsze wpisy