Przedzgromadzenie Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej w Wiśle-Malince

W dniach 7-11 września 2023 roku w parafii w Wiśle-Malince odbywa się Przedzgromadzenie Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej – spotkanie przygotowawcze przed Zgromadzeniem Ogólnym ŚFL.

Głównym celem spotkania przygotowawczego młodzieży jest opracowanie przesłania, które zostanie zaprezentowane na Zgromadzeniu Ogólnym. Młodzież z całego świata dyskutuje o ważnych dla siebie tematach, przedstawia perspektywy różnych regionów i Kościołów. 

W piątkowy  poranek 8 września młodzież uczestniczyła we wspólnym nabożeństwie połączonym  z Komunią Świętą. Po krótkiej zabawie integracyjnej Savanna Sullivan, wprowadziła uczestników w program spotkania, sposób dyskusji i zasady, obowiązujące podczas sesji. 

Sullivan zachęcała także uczestników do zastanowienia się nad znaczeniem kultury i komunikacji międzykulturowej w globalnej współpracy młodzieżowej. Rozmowy dotyczyły osobistych historii, koncepcji kulturowej góry lodowej i promowania wspólnych wartości ŚFL.

Następnie uczestników przedzgromadzenia odwiedziła Sekretarz Generalna ŚFL ks. Anne Burghardt, która w drodze do Malinki, gościła również w parafii w Wiśle-Centrum, gdzie spotkała się z ks. radcą Waldemarem Szajthauerem, który powitał ją w imieniu diecezji i opowiedział o specyfice wiślańskiego ewangelicyzmu. Ks. Burghardt spotkała się z młodzieżą, aby przekazać im serdeczne pozdrowienia. Podkreśliła znaczenie globalnej sieci młodzieżowej dla wspólnoty Kościołów. Podczas sesji był moment na pytania i dialog, podczas którego uczestnicy dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pracy z młodzieżą. W trakcie wizyty sekretarz generalnej towarzyszyli jej ks. radca Waldemar Szajthauer oraz ks. Leszek Czyż, proboszcz parafii w Wiśle-Malince.

Po spotkaniu z sekretarz generalną odbyły się prezentacje tematów przygotowanych w trakcie regionalnych zgromadzeń poszczególnych regionów ŚFL. 

W piątkowy wieczór  uczestnicy mogli doświadczyć wielokulturowości wspólnoty. Ze strony polskiej przygotowano tradycyjne potrawy (żurek, bigos, pierogi), zaprezentowano ciekawostki związane z Polską i Kościołem luterańskim w Polsce oraz podjęto próbę nauczenia uczestników tańczenia poloneza. Następnie poszczególne regiony ŚFL prezentowały swoje narodowe stroje. 

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się poranną społecznością przygotowaną przez region Afryki. Odbyła się także prezentacja programów młodzieżowych prowadzonych przez ŚFL. Głównym punktem dnia była sesja poświęcona uzgodnieniu tematów, które dla młodzieży będą priorytetowe w dyskusjach na kolejne lata.

W niedzielny poranek uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie, które prowadził proboszcz parafii ks. Leszek Czyż oraz malińczańscy parafianie. Delegaci Przedzgromadzenia w ramach podziękowania dla zboru wykonali kilka pieśni z różnych części świata. Kazanie wygłosiła duchowna Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Jordanii i Ziemi Świętej ks. Sally Azar. Słowa pozdrowienia dla uczestników przekazał bp Adrian Korczago, który uczył także zborowników wspólnej pieśni z elementami ruchowymi.

Link do nabożeństwa: https://www.youtube.com/live/xKJnQyC2l_U?si=loMsQhXra0V4K7ZU

Tekst: ks. Tymoteusz Bujok

Zdjęcia: Johanan Celine Valeriano, ks. Mateusz Mendroch, Jonasz Borkowski, Lidia Czyż, Józef Bujok, facebook parafii ewangelickiej w Wiśle-Centrum

Najnowsze wpisy