Przyznano laury Ziemi Cieszyńskiej

11 listopada 2022 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie rozdano Laury Ziemi Cieszyńskiej. W gronie nagrodzonych znalazły się osoby związane z Diecezją Cieszyńską.

Honorowe Złote Cieszynianki otrzymali pomysłodawca i inicjator Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Karol Franek oraz Włodzimierz Szturc – urodzony w Wiśle luteranin, historyk literatury, dramaturg i teatrolog, reżyser, pisarz i publicysta, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wykładał także w Paryżu i Tours, Grenoble, Berlinie, Gandawie Bergen i Atenach. Brał udział w dziesiątkach konferencji naukowych, także w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Zajmuje się przede wszystkim literaturą romantyczną i studiami nad wyobraźnią. W swojej pracy posługuje się metodą komparatystyczną.

Srebrne Cieszynianki przyznane zostały:

pastorowej Karinie Wowry – z wykształcenia teolożce ewangelickiej. Towarzyszyła swojemu mężowi śp. ks. Piotrowi Wowry w jego duszpasterskiej służbie w Ustroniu, gdzie był proboszczem. Wraz z nim założyła Stowarzyszenie Ewangelickie Maria-Marta. Była także nauczycielką religii ewangelickiej w szkołach podstawowych. Jest współautorką podręczników do religii, pomocy katechetycznych oraz autorką książeczek dla dzieci. Przez lat organizowała Festiwale Dziecięce w Amfiteatrze w Ustroniu. Była organizatorką wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, założyła Diakonijne Koło Samarytanin. Po śmierci męża dokończyła dzieło otwarcia muzeum im. ks. Piotra Wowry, które może pochwalić się m.in. licznymi eksponatami związanymi z historią luteranizmu. Karina Wowry nadal czynnie uczestniczy w wielu lokalnych wydarzeniach.

Ryszardowi Milli – należy do Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.. Od ponad 50 lat jest członkiem jaworzańskiego Ewangelickiego Chóru Kościelnego. W latach 1994-2015 pełnił funkcję jego prezesa. Jest inicjatorem zapoczątkowanych w 2005 roku Koncertów Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, które odbywają się co roku w amfiteatrze w Jaworzu. Prowadził wiele koncertów na rzecz lokalnego środowiska, m.in. dla kuracjuszy Beskidzkiego Szpitala Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, mini-koncerty w Domu Seniora „Storczyk” w Jaworzu czy liczne biesiady gminne.

Henryce Szarzec – zaangażowanej parafiance z Cisownicy. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filia w Cieszynie, a także Studium Metodyczno-Przedmiotowego z zakresu nauczania początkowego. Wraz z bratem odremontowała budynek wybudowany na przełomie XVIII/XIX wieku, w którym utworzona została Izba Pamięci Jury Gajdzicy „Gajdzicówka”. Wykorzystując zgromadzone artefakty, pamiątki oraz wiedzę na temat minionych lat, prowadzi wiele prelekcji i spotkań w Cisownicy i jej okolicach, poprzez co dba o pielęgnację wiedzy na temat lokalnej kultury. Przyczyniła się do nadania Szkole Podstawowej w Cisownicy imienia Jury Gajdzicy, powołania Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy oraz Małej Książnicy Cisownickiej.

Anna Orawska – pochodzi ze Strumienia, pełniła funkcję kościelnej w ewangelickiej parafii w Drogomyślu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji w tej miejscowości, m.in. wieloletnią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Drogomyślu, członkinią Zarządu Klubu Ekologicznego „EKO”, należy także do drogomyskiego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zasiada w Radzie Sołeckiej, jest inicjatorką wielu wydarzeń społeczno-kulturalnych. W 2004 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Drogomyśla”, a w 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu przyznano jej wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Strumień”.

W ramach uroczystości zostały wręczone także dwie odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które na wniosek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymali historyczka i przewodniczka beskidzka, emerytowana nauczycielka, członkini Synodu Diecezji Cieszyńskiej Władysława Magiera z Cieszyna oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu ks. Karol Macura. Wręczyli je Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Również na wniosek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej złoty medal zasłużonego dla Województwa Śląskiego otrzymał rusznikarz Jerzy Wałga, członek parafii cieszyńskiej. Nagrodę wręczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok.

Podczas gali odbyły się występy Chóru Echo z Zebrzydowic oraz ustrońskiej Estrady Regionalnej „Równica”.

źródła: beskidzka24.pl, wisla.pl, ox.pl

zdjęcia: beskidzka24.pl, ox.pl

Najnowsze wpisy