Przyznano laury Ziemi Cieszyńskiej

11 listopada 2020 roku odbyła się w formie on-line uroczysta sesja rad samorządów Ziemi Cieszyńskiej połączona z wręczeniem Srebrnych Cieszynianek oraz honorowej Złotej Cieszynianki. W gronie nagrodzonych znaleźli się ewangelicy z diecezji cieszyńskiej.

Honorową Złotą Cieszyniankę przyznawaną przez członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej otrzymał goleszowianin Paweł Stanieczek.

Paweł Stanieczek jest emerytowanym nauczycielem, historykiem. W latach 1965-1985 był dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej. Był redaktorem naczelnym miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”, jest również autorem dwóch folderów o gminie oraz inicjatorem powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Od 2006 roku jest kustoszem Izby Oświęcimskiej w Goleszowie, która przypomina trudną wojenną historię i działalność filii obozu zagłady w Auschwitz. Wydarzenia i tragedie z tamtego okresu udokumentował w książkach „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” oraz „Dopisani do Listy Schindlera”. Za swoje działania odznaczony został w 1972 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1974 roku Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2000 roku Srebrną Cieszynianką.

Srebrnymi Cieszyniankami uhonorowani zostali: wyróżniona przez Powiat Cieszyński Alina Rakowska, przez gminę Goleszów siostra Lidia Gottschalk, przez miasto Wisłę Irena Cieślar oraz przez miasto Cieszyn Mirosław Werner.

Alina Rakowska z wykształcenia jest prawniczką, a od ponad 20 lat zawodowo związana jest z sektorem bankowym. Od kilkunastu lat kieruje najstarszą na Śląsku polską instytucją finansową, czyli Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie. Interesuje się problematyką społeczną i gospodarczą. Jest sekretarzem Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie.

Siostra Lidia Gottschalk urodziła się w 1939 roku. W 1957 roku rozpoczęła służbę w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Pracowała w Domu Sióstr oraz w Domu Opieki na Szczukówce. W latach 1959-1975 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. W 1959 roku została „czepkowana” na siostrę próbną, pozostając w dzięgielowskim Diakonacie, którego 21 lat później została przełożoną i funkcję tę pełniła do 2009 roku. W trakcie sprawowania przez nią służby siostry przełożonej otwarty został Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. W 2005 roku siostra Lidia znalazła się w gronie osób wyróżnionych odznaczeniem ECCE HOMO za nieustanne proklamowanie dobra słowem i czynem oraz błogosławione łączenie pomocy medycznej z duchową. W 2019 roku za wieloletnią działalność charytatywną i społeczną otrzymała także Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Sląskiego”.

Irena Cieślar wiele lat poświęciła pracy społecznej. W latach 1980-1992 działała w Komitecie Organizacyjnym Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w latach 1983-1988 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu. Od 1976 roku jest również członkiem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zarządzie Miejskim w Wiśle, gdzie od roku 1986 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Organizacja ta organizowała zbiórki pieniężne na rzecz osób najuboższych i osób poszkodowanych w pożarach a od roku 2007 zajmuje się wydawaniem żywności w ramach programów pomocowych potrzebującym mieszkańcom Wisły. Aktywnie uczestniczyła w wielu społecznych komitetach budowy, m.in. wodociągów, kanalizacji, telefonizacji i gazyfikacji. Była członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej na Kubalonce oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Mirosław Werner jest trenerem i sędzią lekkoatletycznym oraz działaczem sportowym związanym z Cieszynem. Jest również zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Katowicach.

Fot. Archiwum Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, wisla.pl, cme.org.pl

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej