Rekolekcje pasyjne dla sióstr diakonis

W dniach 19-20 marca 2019 roku zorganizowano rekolekcje pasyjne dla sióstr diakonis Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie pt. „Prorocy mniejsi o miłości, przyszłości i wieczności”.

Rekolekcje zainaugurowano Radą Sióstr, podczas której omówiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 rok oraz preliminarz na rok 2019. Wspomniano także siostry Almę i Hildę, które w minionym okresie odeszły do wieczności. Podczas obrad wybrano nową zastępczynię siostry przełożonej – siostrę Anielę Kawulok. Dokonano także uzupełniających wyborów do zarządu Diakonatu – skład uzupełniła siostra Wanda Wieczorek.

Rekolekcje prowadził Marek Cieślar, który omawiał tematy „Co o miłości opowiada nam Ozeasz”, „Co o czasach końca prorokuje Zachariasz” oraz „Co zapowiada ostatni z proroków, Malachiasz”. Ponadto siostry wzięły udział w nabożeństwie z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej, które poprowadził bp Adrian Korczago. Biskup wygłosił także prelekcję „Piękno Nowej Zelandii”.

Rekolekcje zakończył koncert pasyjny Kwartetu Żeńskiego z Trzanowic (Republika Czeska) w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, podczas którego Słowo Boże zwiastował bp Tomasz Tyrlik, zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

Zdj. ks. Emil Gajdacz, ks. Marek Londzin

Najnowsze wpisy