Rekolekcje “Wielkanocny wiatr motywujący”

24 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy ZOOM duchowni przeżywali internetowe rekolekcje pasyjne pt. “Wielkanocny wiatr motywujący”.

Podczas spotkania rekolekcjoniści – 23 duchownych – dzielili się duszpasterskimi świadectwami współczesnej Golgoty (cierpienia, choroby, umierania) oraz na podstawie wyznaczonych historii biblijnych starali się wydobyć aspekty niosące pocieszenie i motywację ku nowej nadziei wypływającej z wielkanocnej wieści. Analizowano następujące tematy:

Nie można odnaleźć śmierci – Mk 16,1-8

Powalający czy odwalony kamień? – Mk 16,1-8

Zmartwychwstanie miłości – Mk 16,1-8

Nadaremne wędrowanie? – Łk 24,13-35

Obciążająca czy odciążająca droga? – Łk 24,13-35

Scalająca miłość – J 21,11-18

Przemyślenia i poszczególne tematy przeplatane były pasyjnymi pieśniami.

Najnowsze wpisy