Rozpoczęcie XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie

W środę 13 września 2023 roku odbyło się uroczyste nabożeństwo rozpoczynające XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie oraz sesja otwierająca obrady.

Delegaci Kościołów luterańskich z całego świata oraz członkowie wielu parafii ewangelickich z Polski wzięli udział w nabożeństwie połączonym z Wieczerzą Pańską w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Różnorodna kulturowo i językowo społeczność uczestniczyła w nabożeństwie, które przebiegało w oficjalnych językach Światowej Federacji Luterańskiej: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz ze względu na miejsce zgromadzenia po polsku.

Ze strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce czynny udział w nabożeństwie wzięli członkowie Krajowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia: zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji katowickiej bp Marian Niemiec ogólnopolski duszpasterz młodzieży i dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji ks. Tymoteusz Bujok, dyrektor kancelarii biskupa Kościoła pani Anna Wrzesińska, przedstawicielka parafii ewangelickiej w Krakowie pani Jolanta Palowska oraz przedstawicielka młodzieży Zofia Niemczyk.

Nabożeństwo rozpoczął chór z różnych polskich parafii luterańskich pod dyrekcją dr Joanny Korczago. Wszyscy uczestnicy odśpiewali w różnych językach hymn Reformacji „Warownym grodem”. Następnie bp Adrian Korczago powitał zgromadzonych z czterech stron świata. W trakcie liturgii pojawił się nowy element, jakim było przypomnienie sobie i dziękczynienie za Chrzest Święty, które poprowadziła sekretarz generalna ŚFL ks. Anne Burghardt. W jego trakcie uczestnicy mieli możliwość przypomnieć sobie znaczenie chrztu w życiu chrześcijanina i podziękować za ten dar Bogu. Wybrani członkowie Komitetu Krajowego tradycyjnie witali chlebem i solą reprezentantów czterech regionów: Afryki, Azji, Ameryki i Europy. Następnie ks. Burghardt wraz z prezydentem ŚFL abp. Pantim Filibusem Musą oficjalnie otworzyli XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL, powierzając je w modlitwie Bogu. Dalej celebrans arcybiskup Urmas Viilma z Estonii poprowadził zebrany zbór w wyznaniu grzechów. Teksty liturgiczne specjalnie przeznaczone na okazję Zgromadzenia wyjęte z Listu do Efezjan 4: 1-8 oraz Ewangelii Mateusza 1: 1-12 odczytały Mika Purba i Zofia Niemczyk. Kazanie oparte o przeczytany fragment Ewangelii wygłosiła ks. Danielle Dokman z Surinamu, której rozważanie skupiało się na pytaniu mędrców ze Wschodu: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”, które odnosiła do współczesnego kontekstu społecznego. Następnie zgromadzony zbór w odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże wyznał swoją wiarę apostolskim credo. Liturgię komunijną odprawił abp Urmas Viilma, po czym uczestnicy przystąpili do Stołu Pańskiego.

Po zakończeniu nabożeństwa i krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady. Na sesji otwierającej Zgromadzenie słowo do zebranych wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec. Następnie do delegatów w przemówieniu zwrócił się prezydent ŚFL abp Musa.

Zgromadzenie Ogólne ŚFL trwać będzie do wtorku 19 września, kiedy to zakończy się uroczystym nabożeństwem. W trakcie obrad delegaci wybiorą m.in. nowe władze Federacji. Uczestnicy będą mieli także możliwość zwiedzić w piątek teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Zdjęcia: ŚFL, facebook parafii ewangelickiej w Golasowicach, Piotr Wojnarowski (OTOFotokronika Miasta Krakowa)

Najnowsze wpisy