Nadzwyczajna Sesja Instytutu Pastoralnego

W środę 16 marca 2022 roku miała miejsce nadzwyczajna sesja Instytutu Pastoralnego (IP) zadedykowana jego absolwentom. W spotkaniu odbywającym się w trybie online wzięło udział 30 duchownych, którzy w minionych 15 latach istnienia IP zakończyli proces dokształcania.

„Zjazd” rozpoczął modlitwą dyrektor IP bp Adrian Korczago, który następnie w ramach forum kursantów moderował dyskusję na temat częstotliwości, formy, tematów przyszłych spotkań dla absolwentów. W dwóch kolejnych sesjach ks. dr Grzegorz Olek zaprezentował zagadnienia: „Ewangelia Mateusza – aktualne badania, specyfika księgi i praktyczne wykorzystanie” oraz „Galilea pogan, lud pogrążony w mroku – współczesny stan badań nad Galileą czasów Jezusa i wyłaniający się z nich obraz Galilei”.

Tego rodzaju spotkania mają na celu dać uczestnikom szansę dalszego duchowego, jak i kognitywnego rozwoju, dzielenia się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, a także sposobność odświeżania relacji. Ustalono, że następna sesja odbędzie się w czerwcu w formie online, natomiast w listopadzie w trybie stacjonarnym.

Najnowsze wpisy