Setne urodziny goleszowskiej parafianki

15 lipca 2020 roku swoje urodziny obchodziła najstarsza ewangeliczka w Goleszowie – Helena Górniak zd. Danyś.

Helena Górniak urodziła się w 15 lipca 1920 roku w Żukowie Górnym w ówczesnej Czechosłowacji. Tam również uczęszczała do szkoły podstawowej. W wieku 11 lat ojciec zapisał ją na zajęcia do niemieckojęzycznej szkoły w Cieszynie. Po zakończeniu nauki chwilowo nie uczęszczała na dalsze zajęcia, co związane było z jej sytuacją rodzinną. W wieku 17 lat udało się jej kontynuować edukację w szkole rolniczej w Międzyświeciu. Po zdobyciu wykształcenia jubilatka rozpoczęła stałą pracę na gospodarstwie rolnym. W Goleszowie mieszka od 80 lat. Przeprowadziła się w 1940 roku po swoim ślubie. Doczekała się 6 dzieci, 18 wnucząt i 18 prawnucząt.

Najstarsza ewangeliczka w Goleszowie całe życie była blisko związana z parafią. Uczęszczała nie tylko na nabożeństwa, ale również na spotkania biblijne i ewangelizacje. W miarę swoich możliwości angażowała się też w służbę odwiedzinową. W swoim życiu zawsze kierowała się Bożym Słowem, które od najmłodszych lat kreowało jej spojrzenie na świat. Wyrosła w domu, w którym Boże błogosławieństwo było cenione i tę pobożność starała się praktykować również w swojej rodzinie. Choć wiek już nie pozwala na tak bliskie i żywe relacje z parafią, jubilatka nadal interesuje się tym, co się w niej dzieje, a wznosząc codziennie modlitwy za cały zbór może być wzorem godnym naśladowania.

W świąteczny dzień 15 lipca 2020 roku życzenia najstarszej parafiance przekazała delegacja parafii w składzie: proboszcz bp Adrian Korczago, kurator Jerzy Sikora, ks. Piotr Sztwiertnia, dk. Karina Chwastek-Kamieniorz, Anna Czudek i praktykant Adam Bujok. Biskup wygłaszając okolicznościowe przemówienie dziękował Bogu za wszystkie lata błogosławieństw i Jego prowadzenia, a w modlitwie wyrażał wdzięczność za Boże działanie w życiu p. Heleny, jej służbę i umiłowanie Bożego Słowa. Jubilatka zadziwiała wszystkich swoją pamięcią oraz kondycją zdrowotną. Goście odśpiewali urodzinowe „Plurimos annos”, a wraz z p. Górniakową wspólnie wzywali Bożego imienia słowami pieśni „Za rękę weź mnie Panie”.

Najnowsze wpisy