Wspomnienie siostry diakonisy Jadwigi Kunert

W piątek 7 sierpnia 2020 roku mija 50. rocznica śmierci siostry diakonisy Jadwigi Kunert.

Siostra Jadwiga urodziła się 7 czerwca 1907 roku w Warszawie. 16 lipca 1924 roku wstąpiła do Ewangelickiego Diakonatu „Tabita” w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Ewangelickim Szpitalu Sióstr Tabitanek. Pracowała w charakterze pielęgniarki w Domu Starców przy parafii Św. Trójcy w Warszawie. W latach 1929-35 pracowała w domu wypoczynkowym „Tabita” w Skolimowie. W celu pogłębiania wiedzy z zakresu Starego i Nowego Testamentu wyjechała do Szkoły Biblijnej do Malcke w Niemczech. W późniejszych latach była wykładowczynią w Szkole Biblijnej w Warszawie. Po trudnych latach wojny i tragicznych przeżyciach Powstania Warszawskiego przeniosła się do Dzięgielowa i rozpoczęła służbę w Zakładach Opiekuńczo-Wychowawczych „Eben-Ezer”, gdzie była kierowniczką nowicjatu, a później zastępczynią siostry przełożonej. Od lat 50. aż do śmierci włączyła się z wielkim zapałem w pracę ewangelizacyjną Kościoła.

Bóg, który w osobie Jezusa Chrystusa był jej osobistym Panem i Zbawicielem, obdarzył s. Jadwigę szczególnym darem nauczania i wykładania Bożego Słowa w dziele ewangelizacji oraz misji. W mocy Ducha Świętego zwiastowała moc Ewangelii Chrystusowej na licznych ewangelizacjach w całej Polsce. Siostra Jadwiga prowadziła wykłady biblijne dla młodzieży, kobiet oraz różne konferencje. Jeździła po parafiach i prowadziła godziny biblijne oraz rekolekcje. W diakonacie prowadziła kurs biblijny dla Diakonis i uczennic „Roku Służby dla Pana”.  Wspominając jej służbę nie można pominąć także tego, że od pierwszego Tygodnia Ewangelizacyjnego aż do śmierci zasiadała w kierownictwie Tygodni. Prowadziła na nich ewangelizacje, wykłady, studia biblijne, grupy dyskusyjne, rozważania poranne i wieczorne. Prowadziła także przygotowania dla pracowników Szkoły Niedzielnej dla dzieci oraz spotkania braterskie i przygotowania do godzin biblijnych. Siostra Jadwiga była niezwykłym mówcą, przemawiała zawsze z wielkim charyzmatem i inteligencją. Była wiernym świadkiem Ewangelii, która dzięki działaniu Ducha Świętego budziła setki serc do nowego życia. Ta praca ewangelizacyjna pozostawiła do dziś trwały i jakże błogosławiony ślad. Siostra Jadwiga zmarła 7 sierpnia 1970 roku w wieku 63 lat w Dzięgielowie. Pogrzeb odbył się 10 sierpnia z kaplicy diakonatu na cmentarz w Dzięgielowie.

 Ze wspomnień diakon Janiny Kiszy-Bruell: „Dla Siostry Jadwigi dzielenie się Jezusem w zwiastowaniu, przebywaniem w Jego obecności, było życiową koniecznością. Emanowała optymizmem i dużą dozą Bożego humoru. Gdy podchodziła do miejsca, z którego miała zwiastować Boże Słowo, była bardzo skupiona. Promieniowała błogosławieństwem przebywania z Bogiem” .

Wdzięczni dziś jesteśmy Bogu, za Jej życie, służbę i świadectwo wiary .

Najnowsze wpisy