Siostra Lidia Gottschalk otrzyma Srebrną Cieszyniankę

Decyzją radnych gminy Goleszów honorowe wyróżnienie Laurem Srebrnej Cieszynianki otrzyma w tym roku nominowana przez Diecezję Cieszyńską siostra Lidia Gottschalk z Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. 

Nominacja jest wyrazem uznania i podziękowania za jej długoletnią posługę rzecz osób potrzebujących pomocy, prowadzoną działalność charytatywną oraz aktywną postawę w realizacji przedsięwzięć mających na celu dobro całej lokalnej społeczności. 

Siostra Lidia Gottschalk urodziła się w 1939 roku. W 1957 roku rozpoczęła służbę w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Pracowała w Domu Sióstr oraz w Domu Opieki na Szczukówce. W latach 1959-1975 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. W 1959 roku została „czepkowana” na siostrę próbną, pozostając w dzięgielowskim Diakonacie, którego 21 lat później została przełożoną i funkcję tę pełniła do 2009 roku. W trakcie sprawowania przez nią służby siostry przełożonej otwarty został Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. W 2005 roku siostra Lidia znalazła się w gronie osób wyróżnionych odznaczeniem ECCE HOMO za nieustanne proklamowanie dobra słowem i czynem oraz błogosławione łączenie pomocy medycznej z duchową. W 2019 roku za wieloletnią działalność charytatywną i społeczną otrzymała także Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Sląskiego”.

Wręczenie Lauru Srebrnej Cieszynianki ma nastąpić podczas Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, która zaplanowane zostało na 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Źródło: Urząd Gminy Goleszów

Najnowsze wpisy