Śląskie Szmaragdy 2022

W Pamiątkę Reformacji 31 października 2022 roku w Katowicach wręczono tegoroczne „Śląskie Szmaragdy”

W Pamiątkę Reformacji 31 października 2022 roku w Katowicach wręczono tegoroczne „Śląskie Szmaragdy”

W tym roku jedną z nagród otrzymała aktywna reprezentantka diecezji cieszyńskiej, historyczka i przewodniczka beskidzka, emerytowana nauczycielka – Władysława Magiera. Kapituła Nagrody przyznała Śląski Szmaragd Władysławie Magierze za: „pionierskie i żmudne przybliżanie i propagowania wśród wszystkich pokoleń historii regionalnej Śląska Cieszyńskiego zwracając przy tym szczególną uwagę na jego wyjątkowy – wielonarodowy, wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter, za odkrywanie i ukazywanie wyjątkowych kobiet Śląskich, za kształtowanie otwartego, światłego, znającego swoją przeszłość i świadomego odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa”.

„Śląskie Szmaragdy” są nagrodami przyznawanymi wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, pracy na rzecz pojednania, integracji europejskiej oraz promowanie różnorodności kulturowej i wyznaniowej regionu. Nagrody przyznawane są co roku przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podczas uroczystego nabożeństwa w Święto Reformacji.

zdj. K. Snopczyńska / Radio Katowice

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej