Spotkanie katechetów Diecezji Cieszyńskiej

W środę 27 września w Goleszowie odbyło się spotkanie katechetów Diecezji Cieszyńskiej.

Uczestników powitał bp Adrian Korczago, który w swoim przemówieniu omówił rolę katechetów i ich znaczenie w życiu diecezji. Podkreślił, że istotnym jest, by katecheci byli związani z parafiami, z których wywodzą się ich uczniowie i zachęcali podopiecznych do aktywnego uczestniczenia w życiu parafialnym.

Diakon Ewa Below, Generalna Wizytator nauczania kościelnego, przeprowadziła kurs z zakresu nowej podstawy programowej oraz podzieliła się multimedialną refleksją o roli i znaczeniu nauczyciela religii.

Uczestnicy mieli również możliwość wymiany poglądów dot. problemów rodzących się w poszczególnych parafiach.

Spotkanie zgromadziło ok. 30 osób.

 

Najnowsze wpisy