Spotkanie liderów i osób zaangażowanych w pracę młodzieżową

W dniach 16-17 listopada 2018 roku w Wiśle-Jaworniku zorganizowano spotkanie liderów i osób zaangażowanych w pracę młodzieżową w diecezji cieszyńskiej.

W piątkowy wieczór uczestnicy planowali pracę młodzieżową w roku 2019, informowali o nadchodzących wydarzeniach oraz wymieniali pomysły oraz inicjatywy, które warto byłoby zainaugurować w diecezji pod kątem pracy z młodzieżą.

W sobotę podczas dyskusji w grupach liderzy wymieniali doświadczenia z poszczególnych grup młodzieżowych, dzieląc się pomysłami oraz metodami aktywizującymi, sukcesami oraz wyzwaniami w służbie. Dodatkowo omawiali tematykę roku 2019 – roku troski o stworzenie i poszukiwania pokoju (na podstawie Hasła Roku 2019 z Psalmu 34,15).

Najnowsze wpisy