Spotkanie proboszczów i kuratorów

19 lutego 2020 roku w Goleszowie odbyło się spotkanie proboszczów i kuratorów parafii diecezji cieszyńskiej prowadzone przez bp. Adriana Korczago.

Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację diecezji i najważniejsze kwestie jej funkcjonowania. Dyskutowano także o bieżących wyzwaniach związanych ze sprawozdawczością oraz utrzymywaniem cmentarzy w sytuacji coraz większej ilości szkodliwych dla środowiska odpadów. Zaplanowano wspólną inicjatywę mającą na celu edukację parafian w ramach troski o stworzenie i przypomnienie o ewangelickiej tradycji upamiętniania zmarłych w inny sposób niż jedynie za pomocą zniczy i sztucznych wiązanek.

W trakcie obrad uzgodniono ponadto proces ogólnodiecezjalnego zbierania funduszy na remont kościoła Jezusowego, omawiano zagadnienie pozyskiwania środków na organizację Ewangelickich Dni Kościoła w 2022 roku, dyskutowano o propozycji przekazywania konfirmantom Biblii na początku nauki konfirmacyjnej, a niekoniecznie na jej zakończenie w postaci prezentu konfirmacyjnego oraz dzielono się pomysłami na usprawnienie współpracy pomiędzy parafiami w przyszłości.

Najnowsze wpisy