Spotkanie promocyjne w Wiśle

W czwartek 2 lutego 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się spotkanie promocyjne dotyczące publikacji: „Materiały do monografii Wisły”. W wydarzeniu uczestniczył bp Adrian Korczago.

Głos zabrała przewodnicząca zespołu redakcyjnego „Monografii Wisły” dr Renata Czyż, przedstawiając pozostałych członków zespołu: Danutę Szczypkę, Beatę Mendrek oraz wspominając śp. Teresę Łączyńską i śp. Jerzego Kufę. W dalszej części Danuta Szczypka zaprezentowała „Materiały do monografii Wisły”, zawierające swego autorstwa „Losy mieszkańców Wisły podczas II wojny światowej. Słownik biograficzny” oraz przedruk opowiadań bp. Andrzeja Wantuły „Z doliny cienia śmierci”.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie Burmistrz Wisły Tomasz Bujok wręczył członkom zespołu redakcyjnego oraz rodzinie zmarłego w 2022 roku Jerzego Kufy medale im. Bogumiła Hoffa. O artystyczny wymiar spotkania zadbały Lena Pustówka, Liliana Arsenicz i Elżbieta Podżorska.

Najnowsze wpisy