Spotkanie Rady Opiekuńczej Diakonatu „Eben-Ezer”

We wtorek 3 marca 2020 roku odbyło się doroczne spotkanie Rady Opiekuńczej Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

Spotkanie dotyczyło podsumowania działalności diakonatu w 2019 roku oraz planów na najbliższe lata, w szczególności w kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia diakonatu oraz reorganizacji struktury jego funkcjonowania. Podczas spotkania podziękowano długoletniemu członkowi Rady ks. Janowi Raszykowi za uczestnictwo w pracach rady w związku z jego przejściem na emeryturę. Nowym członkiem rady został ks. Jan Kurko z Bytomia-Miechowic. Obradom przewodniczył bp Adrian Korczago.

Najnowsze wpisy