Spotkanie w Wiśle-Jaworniku

29 grudnia 2022 roku biskup Adrian Korczago spotkał się z gośćmi przebywającymi w Wiśle-Jaworniku w ramach „Wczasów świąteczno-noworocznych”.

Podczas spotkania zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej podjął tematykę starości. Zachęcał, by mimo związanych z nią trudności, próbować pozytywnie nastrajać się do każdego dnia i wyrażać wdzięczność najbliższym. Biskup podkreślił potrzebę akceptowania faktu, że w podeszłym wieku zaczyna ubywać sił i sprawności. Wymienił równocześnie wiele sposobów odnajdywania pośród piętrzących się problemów radości życia. Obecni byli także proboszcz parafii ks. Marcin Podżorski oraz emerytowany proboszcz ks. Zdzisław Sztwiertnia.

Dotychczas z pensjonariuszami spotkał się ks. Marek Londzin z Dzięgielowa. Uczestnicy wczasów w tym roku przyjechali z parafii diecezji katowickiej i cieszyńskiej. Biorą udział w organizowanych w jawornickiej parafii nabożeństwach i spotkaniach, codziennie wspólnie gromadzą się na posiłkach i seansach filmowych.

Najnowsze wpisy