Spotkanie z potomkami Wiślan w Ostojiczewie

W dniach 28-30 października 2022 roku delegacja z diecezji cieszyńskiej udała się do Serbii.

W wyjeździe wzięli udział reprezentanci diecezji cieszyńskiej (rady diecezjalnej, komisji historycznej, wiślańskich parafian) oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Wisła. Gospodarze okazali wyjątkową  gościnność przybyłym z Polski. Wspólnie przeżyto chwile pełne rozmów, opowiadań oraz śpiewu. Wspomniano także tych, którzy odeszli, udając się na ich groby na miejscowy cmentarz, gdzie odśpiewano stosowne pieśni i odmówiono modlitwy.

Celem podróży było spotkanie z potomkami Wiślan w Serbii, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków życia oraz pracy, pieszo, udawali się około 200 lat temu na południe Europy. Pierwszym, który zdecydował o pozostaniu w Ostojiczewie w 1838 roku był Paweł Bujok. W 1867 roku zbudowano szkołę. Warto podkreślić, że przybywając na teren Banatu mieszkańcy Wisły, mieli ze sobą Biblie, Postyllę Samuela Dambrowskiego i Kancjonał Jerzego Trzanowskiego. Przed 92 laty wybudowano kościół, w którym do dziś odbywają się ewangelickie nabożeństwa. Ostojiczewo to szczególne miejsce, na którym wciąż pielęgnuje się gwarę wiślańską i tradycję przodków.

Delegacja diecezji cieszyńskiej wraz z dozorcą (kuratorem) parafii w Ostojiczewie Andrzejem Čeśljarem wybrali się do Novego Sadu, do siedziby zwierzchnika Słowackiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Serbii biskupa Jaroslava Javornika. To właśnie ten Kościół sprawuje duszpasterską opiekę nad polskojęzycznymi ewangelikami z Ostojiczewa. W trakcie spotkania rozmawiano o funkcjonowaniu tamtejszego Kościoła, a także o historii, relacjach i współpracy z Kościołem w Polsce. Po zwiedzaniu miasta grupa z Polski odwiedziła pastora Władimira Lovasa w Kysáčy.

W szkole w Ostojiczewie odbyło się spotkanie z Banackimi Wiślanami zorganizowane przez Radę Narodowościową Polskiej Mniejszości Narodowej, podczas którego wykłady zaprezentowały: Przewodnicząca Komisji Historycznej Diecezji Cieszyńskiej Danuta Szczypka, członkini tejże komisji dr Renata Czyż oraz gościnnie przebywająca w Ostojiczewie dr hab. Katarzyna Marcol. Spotkanie prowadził i tłumaczył na język serbski Geza Poljak. Głos zabrał także bp Adrian Korczago, przekazując pozdrowienia oraz wręczając upominki dyrektorowi szkoły.

W niedzielę w kościele w Ostojiczewie odbyło się nabożeństwo, które w języku polskim poprowadzili bp Adrian Korczago oraz ks. radca Waldemar Szajthauer. W trakcie kazania zwierzchnik diecezji cieszyńskiej podkreślał, że „Miłość mocna jest jak śmierć” (Pnp 8,6): „Wasze matki i tatki (starki i starzyki) nie jeden raz na swej drodzy myśleli: To koniec. Nie ma siły. Nie ma ratunku. Śmierć ma moc. I wtedy, dzięki pieśniom, modlitwom, Słowu Bożemu, darowanej wierze (…) doświadczali Bożej pomocy, wsparcia. Mogli świadczyć swym dzieciom, wnukom: Bóg nas widzi. On pomocą najpewniejszą. Warownym grodem jest nasz Bóg. To ta pewność: Miłość jest silna jak śmierć pozwalała Wam przetrwać i nadal pomaga. I nie dzieje się to tylko w Ostojiczewie, ale w Wiśle, w czasie wojen i pandemii. Bóg, który patrzy, widzi, pragnie pomagać, wzmacniać, ożywiać, motywować naszą wiarę. (…) Spotykamy się w przeddzień 505 rocznicy Reformacji. Jako luteranie, ewangelicy musimy sobie przypominać ile razy w naszych dziejach zagrażała nam śmierć. Ile razy równocześnie doświadczyliśmy Bożego wsparcia. Dzięki odkryciu na nowo przez Marcina Lutra prawdziwego skarbu Kościoła – Ewangelii Świętej – wiemy, że patrząc na naszą niedolę Bóg zesłał swego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli żywot wieczny. Jako ewangelicy, wpatrzeni w Chrystusowy krzyż, wiemy: miłość i śmierć odbyły niezwykłą walkę na Golgocie. (…) za apostołem Pawłem możemy wyznawać: Tak pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy; lecz  z nich największa jest miłość ( 1 Kor 13,13). Tego nie wolno nam zapomnieć. (…) Z perspektywy Nowego Testamentu miłość mocniejsza jest niż śmierć”.

Po nabożeństwie biskup wraz z wiślańskim proboszczem wyrazili swoje podziękowania za ciepłe przyjęcie w Serbii, a także pielęgnowanie wiślańskiego języka oraz tradycji. Dozorcy Andrzejowi Čeśljarowi wręczono medal „Ewangelicy niepodległej” oraz podarunki dla całej parafii. Spotkano się także w Sencie  przy grobie zaangażowanego w kontakty pomiędzy Wisłą a Ostojiczewem, zmarłego w roku 2020, Pála Mészárosa.

Najnowsze wpisy