Studia podyplomowe z zakresu religii ewangelickiej

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie otwiera studia podyplomowe z zakresu nauczania religii ewangelickiej.

Chcesz uczyć religii ewangelickiej? Zapraszamy na studia podyplomowe.

Program „Studiów kwalifikacyjnych w zakresie teologii ewangelickiej dla osób z przygotowaniem pedagogicznym” będzie obejmował 350 godzin zajęć (trzy semestry) z takich przedmiotów, jak wiedza nt. Starego Testamentu, teologia Nowego Testamentu, dogmatyka, etyka i duszpasterstwo wśród dzieci. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Koordynatorem studiów jest ks. dr Dariusz Chwastek z Warszawy.

Absolwenci uzyskają prawo do ubiegania się o tzw. misję kanoniczną, czyli skierowanie do nauczania religii ewangelickiej w szkołach podstawowych i średnich (liceum, technikum, szkoła zawodowa). Propozycja skierowana jest do nauczycieli wyznania ewangelickiego, którzy uczą w szkołach innych przedmiotów, ale chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje i uzyskać nowe uprawnienia.

Koszt studiów: 3600 złotych
Początek zajęć: 01.10.2021 r.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej