Studia podyplomowe z zakresu religii ewangelickiej

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie otwiera studia podyplomowe z zakresu nauczania religii ewangelickiej.

Chcesz uczyć religii ewangelickiej? Zapraszamy na studia podyplomowe.

Program „Studiów kwalifikacyjnych w zakresie teologii ewangelickiej dla osób z przygotowaniem pedagogicznym” będzie obejmował 350 godzin zajęć (trzy semestry) z takich przedmiotów, jak wiedza nt. Starego Testamentu, teologia Nowego Testamentu, dogmatyka, etyka i duszpasterstwo wśród dzieci. Zajęcia odbywać się będą w weekendy. Koordynatorem studiów jest ks. dr Dariusz Chwastek z Warszawy.

Absolwenci uzyskają prawo do ubiegania się o tzw. misję kanoniczną, czyli skierowanie do nauczania religii ewangelickiej w szkołach podstawowych i średnich (liceum, technikum, szkoła zawodowa). Propozycja skierowana jest do nauczycieli wyznania ewangelickiego, którzy uczą w szkołach innych przedmiotów, ale chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje i uzyskać nowe uprawnienia.

Koszt studiów: 3600 złotych
Początek zajęć: 01.10.2021 r.

Najnowsze wpisy