Święto Diakonatu

W niedzielę 19 września 2021 roku świętowano 98. rocznicę powstania Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jan Kurko, proboszcz parafii ewangelickiej w Bytomiu-Miechowicach, nawiązując do historii Eliasza i jego spotkania z Bogiem na górze Horeb.

Biskup Adrian Korczago złożył życzenia siostrze Danieli Ferek z okazji jubileszu 60-lecia służby. W swoim przemówieniu opartym o słowa z Przypowieści Salomona 9,10 „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana” nawiązywał do wspomnień siostry Danieli, które sprawiły, że musiała szybko dorosnąć oraz kwestii przekazywania swoich doświadczeń kolejnym pokoleniom. Biskup wspominał także swoje pierwsze kontakty z siostrą, które miały miejsce w gabinecie dentystycznym dzięgielowskiego diakonatu. Zwierzchnik diecezji wraz z duszpasterzem diakonatu, ks. Markiem Londzinem oraz siostrą przełożoną Ewą Cieślar . Biskup udzielił jubilatce Bożego błogosławieństwa.

Podczas uroczystości nawiązano także do jubileuszu 40 lat od zamieszkania pierwszego podopiecznego w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus-1”, 20 lat od zamieszkania pierwszego podopiecznego w budynku „Emaus-2” oraz 35-lecia poświęcenia nowego Domu Macierzystego Sióstr Diakonis „Eben-Ezer”.

Życzenia oraz gratulacje przekazała wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar, nawiązując również do jubileuszu 90-lecia działalności chóru mieszanego parafii w Dzięgielowie, składając najlepsze życzenia dyrygentce Annie Stanieczek oraz wszystkim chórzystom.

Siostra Daniela Ferek urodziła się 16 marca 1940 roku w Suchej Średniej na Zaolziu. W 1959 roku podjęła się Roku Służby dla Pana. 29 października 1961 roku otrzymała strój siostry próbnej. W 1963 roku została skierowana do służby w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie. 30 listopada 1969 roku została wyświęcona na diakonisę przez bp. Andrzeja Wantułę. Przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępczyni siostry przełożonej Lidii Gottschalk oraz przejęła odpowiedzialność i wykonywanie obowiązków na Oddziale Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Domu Opieki „Emaus”. W 2003 roku przeszła na emeryturę.

Zdj. Archiwum Diakonatu „Eben-Ezer”

Najnowsze wpisy