Święto Diakonatu

W niedzielę 20 września 2020 roku obchodzono 97. rocznicę utworzenia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.

Uroczyste nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska z Cieszyna, było połączone z jubileuszem 60- i 50-lecia służby sióstr Aliny Ciosk i Anieli Kawulok. Błogosławieństwa udzielił im bp Adrian Korczago, przewodniczący Rady Opiekuńczej Diakonatu.

Podczas nabożeństwa wprowadzono również w urząd dyrektora Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” Karinę Cieślar, która zastąpiła przechodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora Adama Pastuchę.

Nabożeństwo ubogacił śpiewem chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie pod dyr. Anny Stanieczek.

Siostra Alina (Helena Ciosk) urodziła się 1 kwietnia 1928 roku w Jaworzu. W 1959 roku została przyjęta do Diakonatu, rok później, w 1960 roku, otrzymała strój siostry próbnej, wówczas przyjęła siostrzane imię Alina. W 1969 roku została wyświęcona na diakonisę przez bp. Andrzeja Wantułę. Przez większą część służby pracował w Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie, a na emeryturę powróciła do domu macierzystego sióstr.

Siostra Aniela Kawulok urodziła się 8 kwietnia 1951 roku w Wiśle. W 1967 roku rozpoczęła „Rok Służby dla Pana”, a w 1970 roku otrzymała strój siostry próbnej. 11 maja 1980 roku została wyświęcona na diakonisę przez bp. Janusza Narzyńskiego. Swoją służbę również w dużej mierze spędziła w Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie, skąd na emeryturę powróciła do Dzięgielowa.

Zdjęcia: Archiwum Parafii Ewangelickiej w Dzięgielowie

Najnowsze wpisy