Synod Diecezjalny w Bielsku

W sobotę 7 marca 2020 roku w Bielsku odbyła się VII sesja VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Synod rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez bp. Adriana Korczago. Następnie synodałowie przenieśli się do budynku „Augustany”.

W pierwszej kolejności przedstawiono porządek obrad, powołano sekretarzy i komisję skrutacyjną oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Następnie bp Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności diecezji w 2020 roku. Synod zatwierdził sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewangelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji religijnej, kapelanów szpitalnych, duszpasterza więziennego, duszpasterza niesłyszących oraz metodyka nauczania lekcji religii.

W dalszej części kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe diecezji za 2019 rok, a Jan Machalica przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej. Synod zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz udzielił na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium Radzie Diecezjalnej za rok 2019. Nowelizowano także preliminarz na rok 2020.

Podczas obrad synodałowie dyskutowali także o zagrożeniu koronawirusem i związanych z tym sposobach dystrybucji Sakramentu Ołtarza. Wielu uczestników dyskusji postulowało, by nie korzystać ze wspólnego kielicha w tradycyjnej postaci, lecz wykorzystać małe kielichy. Zwracano uwagę na odpowiedzialne przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej, a także sugerowano, by w przypadkach wyraźnych objawów ostrej infekcji parafianie pozostali w domach i uczestniczyli w nabożeństwach transmitowanych przez internet oraz nabierali sił, by jak najszybciej po wyzdrowieniu wracali do społeczności nabożeństwowej w swoich parafiach.

Najnowsze wpisy