Synod Diecezji Cieszyńskiej w Wiśle-Malince

W sobotę 4 listopada 2023 roku w Wiśle-Malince odbyła się III sesja VII kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Tematem przewodnim jesiennych obrad była kwestia młodzieży w Kościele, a dokładniej miejsca młodych ludzi w strukturach parafialnych, diecezjalnych i ogólnokościelnych, a także problemów i wyzwań współczesnego młodego pokolenia.

Synod rozpoczął się porannym nabożeństwem z Wieczerzą Pańską, które prowadził zespół młodzieżowy. Liturgia nabożeństwa przebiegała w sposób innowacyjny, gdzie tradycyjne części jak introit, czy Kyrie przebiegły w postaci współczesnych pieśni chrześcijańskich. Słowo Boże oparte na Psalmie 145,4 zwiastował natomiast diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Mateusz Mendroch.

Po nabożeństwie synodałów przywitał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago, który przyjął także ślubowanie nowych członków Synodu VII kadencji.

Wprowadzenia do tematu „Realia pracy młodzieżowej w diecezji” dokonała Katarzyna Wesner-Macura z Centrum Misji i Ewangelizacji, która za pomocą panelu dyskusyjnego z reprezentantami kilku grup młodzieżowych w diecezji przedstawiła synodałom, w jaki sposób funkcjonuje działalność młodzieżowa w cieszyńskich parafiach.

Następnie panel dyskusyjny z kilkoma księżmi dot. pracy młodzieżowej w parafiach poprowadził ks. Mateusz Mendroch. Duchowni mieli wówczas możliwość opowiedzenia o swojej perspektywie prowadzenia pracy wśród młodzieży.

Podsumowania dokonał ogólnopolski duszpasterz młodzieży ks. Tymoteusz Bujok, który poprzez hasło duszpasterstwa „Tworzymy wiarygodny, wpływowy i serdeczny Kościół” opisał cel i misję działalności grupy #MłodziLuteranie wśród młodzieży.

Kolejnym punktem programu była prezentacja raportu „Młode głowy”, którą przedstawił ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. Raport opisuje to, z czym mierzą się współcześnie reprezentanci tzw. pokolenia Z i Alfa. Następnie synodałowie w oparciu o ten dokument wzięli udział w pracy w grupach.

Po przerwie obiadowej podsumowano dyskusję dotyczącą młodzieży, omówiono aktualia, przekazano informacje, a temat prześladowanego Kościoła zaprezentował Marek Rymorz.

Zdjęcia: Damian Rusin, Łukasz Aścik

Najnowsze wpisy