Upamiętnienie Starego Cmentarza Ewangelickiego w Godziszowie

21 sierpnia 2021 roku na Starym Cmentarzu Ewangelickim w Godziszowie, który służył ewangelikom okolicznych wsi w latach 1840-1926, odbyło się nabożeństwo upamiętniające pochowanych na tym cmentarzu.

Obecnie używany jest cmentarz przy wybudowanym w 1926 roku kościele w Godziszowie, gdzie regularnie odbywają się nabożeństwa. 

W nabożeństwie uczestniczyli diak. Karina Chwastek-Kamieniorz i bp Adrian Korczago, proboszcz parafii, który wygłosił kazanie w oparciu o fragment z księgi proroka Izajasza 25,8. W zwiastowaniu podkreślił znaczenie wspominania tych, którzy byli ojcami wiary, a równocześnie utrwalania w sobie pewności, że Bóg w dniu ostatecznym wypełni przekazaną poprzez Izajasza obietnicę pocieszenia Jego wiernych oraz zniszczenia mocy śmierci. 

Ku upamiętnieniu zmarłych ustawiono pamiątkowy kamień wraz z napisem:

Wszechmogący Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza! Iz 25,8

Ku pamięci pochowanych na Starym Cmentarzu Ewangelickim w Godziszowie w latach 1840-1926. 

AD 2021 Goleszowscy Ewangelicy”. 

W trakcie uroczystości proboszcz parafii wraz z kuratorem Jerzym Sikorą złożyli wiązankę z napisem „Pamiętamy – Goleszowscy Ewangelicy”. Uroczystość upiększyła refleksyjną grą na skrzypcach Małgorzata Konarzewska.

W dniach poprzedzających uroczystość godziszowscy ewangelicy z wielkim zaangażowaniem dokonali uporządkowania terenu. Inicjatorem przedsięwzięcia oraz badaczem lokalnej historii był Kazimierz Wisełka. 

Serdecznie dziękujemy za darmowe przekazanie wapienia cieszyńskiego zarządowi Kopalni Wapienia KOSBUD w Lesznej Górnej.

Najnowsze wpisy