Uroczyste nabożeństwo w kościele Jezusowym

2 października 2022 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Połączone było z podziękowaniem Bogu za dokończenie remontu elewacji kościoła.

W przystrojonym dziękczynnymi darami kościele wszystkich zgromadzonych powitał proboszcz ks. Marcin Brzóska. Liturgię wstępną prowadzili: ks. Beata Janota, ks. Łukasz Gaś oraz ks. Mateusz Mendroch.

Uroczystość współtworzyli: Cieszyński Chór Kościelny we wspólnym śpiewie wraz z Wyższobramskim Chórem Kameralnym pod dyr. dk. Joanny Sikory, parafialne chóry dziecięce, Diecezjalna Orkiestra Dęta pod batutą Adama Pasternego oraz trębacz Tomasz Greń, który wraz z synem zagrał na zakończenie z wieży Kościoła Jezusowego. Na organach grał Tomasz Greń.

Kazanie wygłosił biskup Adrian Korczago w oparciu o Słowo Boże z 5. Księgi Mojżeszowej 8,7-18. Podkreślał potrzebę wdzięczności: „W Dziękczynne Święto Żniw próbujemy reflektować naszą zdolność wyrażania Bogu wdzięczności za różnorodność jego darów […] Bóg każdego dnia mówi: Skorzystajcie z proponowanej przeze mnie oferty. Poczęstujcie się moją dobrocią. Czerpcie z otrzymanego bogactwa w obfitości […] Obok szerokiej palety powodów do dziękowania, pojawia się, mam taką nadzieję, nasza wdzięczność za dzieło odrestaurowania kościoła Jezusowego w Cieszynie […] By docenić to, czego jesteśmy świadkami i udziałowcami, musimy przypomnieć sobie czasy, gdy tego miejsca nie było, gdy dla ewangelików tamtych dni posiadanie własnego kościoła było czymś nieosiągalnym. Czuli się oni wówczas jak Izraelici prowadzeni przez wielką i straszną pustynię, pełną wężów, żmij i skorpionów, przez suchą ziemi (8,15). Bóg w leśnych kościołach proponował wodę ze skały (8,15,),aby nauczyć pokory i doświadczyć, a w przyszłości wyświadczyć dobro (8,16). Abyśmy nie myśleli w swoim sercu: moja moc i siła ręki zdobyła mi to bogactwo (8,17). Biskup wyraźnie zaznaczał, że radość z zakończonego sukcesem remontu nie może przeradzać się w pychę i zachwyt nad ludzkimi zdolnościami, ale musi mieć swe podłoże we wdzięczności. „Przed nami roztacza się niezwykłe przedsięwzięcie: przyswojenia sobie, wdrożenia i ćwiczenia się we wdzięczności […] Rozważany dziś tekst biblijny wspaniale koresponduje z kontekstem przeżywanego Dziękczynnego Święta Żniw, bowiem stawia pytanie o twoją i moją gotowość do procesu rewitalizacji naszej duchowości. Jak szybko współczesny ewangelik potrafi zapominać o dowodach Bożej łaski? Jak bliscy bywamy, jako współcześni ewangelicy, oddalania się od życiodajnego źródła? Jak często gotowi jesteśmy na kompromisy, które prowadzą do porzucenia Boga?
Strzeżcie się to ostrzeżenie, ale zarazem zachęta, by nie zbaczać z drogi błogosławieństwa, pomyślności i doświadczania Bożej wierności.
Niejedno w naszych wnętrzach musi zostać odnowione. Warto przywrócić dawny blask naszej nadziei i polegania na Bogu. Warto wydobyć piękno naszej wrażliwości i przekazanej miłości, którą mamy się dzielić. Nie pozwólmy, by powierzchowne przestrzeganie przykazań, nakazów i Bożych ustaw przyjmowało postawę drwiny z Boga. Niech nasze zaniedbania nie czynią z naszej służby farsy”.

W trakcie nabożeństwa dziękowano osobom zaangażowanym na wielu płaszczyznach w proces remontowy. Podziękowania skierowane zostały do byłego proboszcza parafii ks. Janusza Sikory, który rozpoczął to przedsięwzięcie, do obecnego proboszcza ks. Marcina Brzóski, obecnej i poprzedniej rady parafialnej, byłej Przewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego – obecnie Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, do konserwatora zabytków Joanny Borek-Firlejczyk, kierownika budowy Radosława Wykurza i inspektora nadzoru Tomasza Barona, Prezesa „Delta Partner” Bartosza Tyrny.

Kurator Parafii Małgorzata Wacławik-Syrokosz przypomniała przebieg prac. Następnie pozdrowienia przekazali: ks. Ratislav Stanček z parafii partnerskiej w Kubinie Dolnym w Słowacji, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyn Gabriela Staszkiewicz, dyrektor prof. Thomas Müller-Bahlcke oraz p. Friedericke Lippold z Fundacji im. Franckego w Halle.

Modlitwy zmówili proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Chudecki oraz praktykant parafialny mgr teol. Łukasz Aścik. Bożego błogosławieństwa udzielił bp Adrian Korczago.

Kompleksowe prace budowlane i konserwatorskie przy kościele Jezusowym w Cieszynie trwały od roku 2018. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 20.851.289,02 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosło 17.230.366,90 zł. Wkład własny parafii to 3.620.922,12 zł.

W tym czasie dokonano wiele różnorodnych i często złożonych prac, między innymi wykonano hydroizolację i drenaż opaskowy, wzmocniono i zabezpieczono ściany fundamentowe, ukończono remont ścian zewnętrznych i ich zszycie, a także konserwację wątku kamienno-ceglanego. Ponadto odtworzono tynki i wykonano konserwację detalu architektonicznego, konserwację i rekonstrukcję kamiennego cokołu. Inicjatywa objęła również prace związane z konserwacją ślusarki okiennej zewnętrznej z wprowadzeniem nowego pakietu szybowego oraz konserwacją stolarki drzwiowej.

Zdjęcia: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie; M. Dąbrowska/Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Najnowsze wpisy

  • Aplikacja mobilna eŚpiewnik

    Przedstawiamy aplikację mobilną eŚpiewnik, czyli Śpiewnik ewangelicki w wersji cyfrowej.

    Czytaj więcej
  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej