Uroczyste wprowadzenie nowych ewangelistów diecezji cieszyńskiej

28 maja 2023 roku w Dzięgielowie, w święto Zesłania Ducha Świętego, wprowadzono do służby pięciu nowych ewangelistów diecezji cieszyńskiej.

Na początku nabożeństwa proboszcz miejscowej parafii ks. Marek Londzin przywitał zgromadzonych hasłem święta Zesłania Ducha Świętego z księgi Zachariasza 4,6: „Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”.

W liturgii nabożeństwa czynny udział wzięli nowi ewangeliści diecezjalni: Józef Brudny z Dzięgielowa odczytał na przemian ze zborem Psalm 118, zaś teksty liturgiczne przeczytali Marcin Bujok i Andrzej Mitręga z Wisły-Malinki. Modlitwy intencyjne w liturgii końcowej poprowadzili natomiast Daniel Stodołka z Dzięgielowa i Kacper Górecki z Drogomyśla.

Kazanie na podstawie fragmentu z 1. Listu do Koryntian 2, 12-16 wygłosił zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. Odwołując się do tego fragmentu, kaznodzieja podkreślił, że „służba ewangelizacyjna, co może zaskakiwać, stanowi pracę wspomnieniową, która w narodzie izraelskim od pokoleń była głęboko zakorzeniona. Wspomnienia zawierają w sobie elementy nauczania, by pojąć, by przyjąć, by przeżyć. Święta żydowskie w swym praktycznym wymiarze były i są wspominaniem na pamiątkę niezwykłych wydarzeń, ku pamięci wszystkich pokoleń. To szczególny sposób, by nie polec, by nie zapomnieć, by nie dać się odurzyć negatywnymi odczuciami. Wspominamy wielkie dzieła Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.  (…) Przypomnijmy sobie początki Kościoła. Gromada zatrwożonych, żyjących w niepewności jutra przeżyła zaskoczenie. Nikt z nich nie mógł przewidzieć, że plonem przełamania ich lęku na rzecz odwagi zwiastowania będą ponad trzy tysiące ochrzczonych. (…) Przekraczali językowe granice, umieli opowiedzieć o tym, co było ich udziałem. Choć dziwili się sobie, świadczyli o niezwykłym życiu, mówiąc o śmierci, która zrodziła w nich lęk i przerażenie. (…) Dziś nie pytam o wasze pomysły na ewangelizację, kompetencje jakie posiadacie. Mam nadzieję, że wiecie, że w tej służbie nie chodzi o rywalizację, to nie zawody kto z was jest najlepszy. W tym biegu chodzi o współdziałanie. Dziś pytam: czy potraficie, czy potrafimy wołać, prosić o Tego, który musi przybyć, by nas uzdatnić do prawdziwego życia, byśmy nie trwonili otrzymanych darów. Ewangelizacyjna służba dotyczy nas wszystkich: każdej matki i ojca, sąsiada i kolegi z pracy (…)”.

Po rozważaniu Słowa Bożego bp Adrian Korczago wraz z ogólnopolskim duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym ks. Tymoteuszem Bujokiem oraz ks. Markiem Londzinem, poprzez apostolski zwyczaj nałożenia rąk, pobłogosławili pięciu nowych ewangelistów diecezji cieszyńskiej. Przy tej okazji odśpiewano również starokościelny hymn do Ducha Świętego „Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco przyjdź”.

Uczestnicy nabożeństwa licznie przystąpili do Stołu Pańskiego.

Ewangeliści w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce pełnią służbę pomocniczą przede wszystkim w zborach, do których należą. Odprawiają nabożeństwa lektorskie, a często prowadzą również spotkania parafialne takie jak godziny biblijne.

Zdjęcia: Krzysztof Rakowski

Najnowsze wpisy