Uroczystości w okręgu kościelnym An der Agger

W piątek 7 lutego 2020 roku w Wiehl (Niemcy – Nadrenia Północna-Westfalia) odbyło się pożegnanie długoletniego superintendenta Okręgu Kościelnego An der Agger ks. Jürgena Knabe, połączone z wprowadzeniem w urząd nowego superintendenta ks. Michaela Brauna. W uroczystościach uczestniczył bp Adrian Korczago.

Ks. Jürgen Knabe był superintendentem w latach 2001-2020. W tym czasie 4 kwietnia 2002 roku w Skoczowie Diecezja Cieszyńska i Okręg Kościelny An der Agger podpisały umowę partnerską, co przełożyło się na intensywną współpracę w ramach konferencji duchownych, wymiany chórów oraz zespołów młodzieżowych. Współpraca zaowocowała również zawartymi więzami przyjaźni. W ostatnim czasie delegacja diecezji uczestniczyła w obchodach 500 lat Reformacji w Gummersbach we wrześniu 2017 roku, natomiast przedstawiciele okręgu An der Agger odwiedzili Diecezję Cieszyńską w październiku 2017 roku.

Podczas pożegnania ks. Jürgena Knabe, które prowadził ks. Manfred Rekowski, prezes Ewangelickiego Kościoła Nadrenii, bp Adrian Korczago żegnał go w imieniu diecezji cieszyńskiej wersetem z 2 listu Piotra 1,3 „Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał” odczytanym w języku polskim.

Następnie ks. Rekowski wprowadził w urząd nowego superintendenta ks. Michaela Brauna. Bp Adrian Korczago zgodnie ze zwyczajem apostolskim nakładał ręce na ks. Brauna i modlił się o Boże błogosławieństwo dla jego służby w oparciu o tekst z księgi Jozuego 1,9: „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”.

Ks. Michael Braun w wyborach w 2019 roku już w pierwszej turze otrzymał większość głosów potrzebną do objęcia stanowiska. Nowy superintendent urodził się w 1969 roku, od 2004 roku był superintendentem Okręgu Kościelnego Oldenburg Münsterland, a wcześniej służył jako proboszcz parafii w Löningen i Lohne.

Bezpośrednio po uroczystym nabożeństwie odbyło się pożegnalne przyjęcie, w którym uczestniczyło 500 osób. Spotkanie ubogaciły występy chóru gospel oraz zespołu puzonistów. W jego trakcie wypowiedziano wiele słów podziękowania w stronę ks. Jürgena Knabe oraz życzeń Bożego błogosławieństwa w nowej służbie ks. Michaelowi Braunowi. Głos zabrał także bp Adrian Korczago, który podkreślił znaczenie dotychczasowej współpracy oraz akcentował potrzebę jej kontynuowania w przyszłości. Jak zauważył, więzi łączące diecezję cieszyńską i okręg An der Agger wpisują się w zaskakujący Boży plan, bowiem 21 lat temu z okręgu Oldenburg Munsterland przyjechała do Polski Martina Meyer, pierwsza niemiecka wolontariuszka decydująca się służyć w polskiej diakonii, która zamieszkała w bładnickiej parafii, której proboszczem był wówczas bp Korczago. Ojciec wolontariuszki, ks. Martin Meyer, był mentorem edukującym obecnego superintendenta. Po jego przejściu na emeryturę ks. Michael Braun został jego następcą w parafii w Lohne.

Zdjęcia: Oberberg Aktuell / Kirchenkreis An der Agger

Najnowsze wpisy