V Śląskie Forum Reformacyjne oraz obrady Synodu Diecezjalnego

W sobotę 6 listopada 2021 roku w nowym kościele w Wiśle-Malince odbyło się V Śląskie Forum Reformacyjne oraz IX sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, wskazując, że V Śląskie Forum Reformacyjne poświęcone jest 100-leciu powstania Diecezji Cieszyńskiej. W części wykładowej uczestnicy wysłuchali wystąpienia dr. Łukasza Barańskiego „»Nie wejdę do pięknej ziemi, która wam daje Pan, Bóg wasz« – droga ks. Franciszka Michejdy do niepodległej Polski”, Marcin Gabryś zaprezentował wybrane „Kościoły i kaplice diecezji cieszyńskiej w krajobrazie Śląska Cieszyńskiego”, Władysława Magiera przekazała komunikat dotyczący zagadnienia: „Ewangeliczki w Diecezji Cieszyńskiej w ostatnich stu latach”, a ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana zaprezentował książkę: „Ewangelicy w obliczu niepodległości”. Referat dr. Józefa Szymeczka „Polityczne i wewnątrzkościelne uwarunkowania powstania diecezji cieszyńskiej” ze względu na nieobecność prelegenta odczytała przewodnicząca synodalnej komisji historycznej Danuta Szczypka.

Oprawę muzyczną pod hasłem „Babcia mi śpiewała” wraz ze słowem wiążącym zapewnił Tomasz Lorek przy akompaniamencie Doroty Zaziąbło.

W drugiej części spotkania w ramach IX sesji VI kadencji Synodu Diecezjalnego zaprzysiężono ks. Krzysztofa Śledzińskiego jako nowego synodała, przyjęto preliminarz na 2022 rok oraz powołano diecezjalną komisję gospodarczą, która będzie doradzać radzie diecezjalnej w kontekście utrzymywania i remontowania majątku diecezji.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy