Wakans na stanowisku dyrektora EDO „Soar”

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku ogłasza wakans na stanowisku Dyrektora Ewangelickiego Domu Opieki „Soar”. Zgłoszenia kandydatów wraz z CV przyjmowane są do 15 czerwca 2021 roku w kancelarii parafii – pl. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała.

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej 3-letni okres pracy w pomocy społecznej
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy

Wymagania dodatkowe:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282)
 • co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia 
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych
 • doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.

Szczegółowe informacje dostępne w kancelarii parafialnej w Bielsku: tel. 33 8227471; 519048551.

Najnowsze wpisy