Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów

W poniedziałek 8 listopada za pomocą platformy ZOOM odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które dokonało wyboru nowych władz.

Do nowego zarządu zostali wybrani: ks. Michał Makula z Łodzi – prezes, ks. Waldemar Szajthauer – wiceprezes, ks. Grzegorz Giemza – wiceprezes, ks. Grzegorz Olek – delegowany przez Radę Naukową, ks. Marcin Ratka-Matejko – sekretarz, ks. Arkadiusz Raszka – skarbnik oraz ks. Bartosz Cieślar. Radę naukową tworzą: ks. Grzegorz Giemza – przewodniczący, ks. Grzegorz Olek – wiceprzewodniczący, ks. Karol Niedoba – sekretarz i ks. Marcin Undas – kronikarz. W skład komisji rewizyjnej weszli: ks. Wojciech Pracki – przewodniczący, ks. Roman Kluz i ks. Ryszard Pieron – członkowie komisji.

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (SKiK) jest organizacją skupiającą duchownych – księży i diakonów (wcześniej katechetów i katechetki z wyższym wykształceniem teologicznym) – służących na różnych stanowiskach. Zadaniem stowarzyszenia jest stwarzanie możliwości dalszego rozwoju, dokształcania, umacniania więzi koleżeńskich oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

Najnowsze wpisy