Warsztaty katechetyczne w Jaworzu

Jak przygotować uczniów do sakramentu Komunii Świętej?

Na to pytanie grupa katechetów szukała odpowiedzi w ostatni dzień ferii, 27 stycznia, na warsztatach katechetycznych w Jaworzu. W 2018 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjął uchwałę, w której podkreślił, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem do wzięcia udziału w społeczności sakramentu Komunii Świętej. Zatem także dzieci przed konfirmacją zaproszone są do przystąpienia do Stołu Pańskiego. Przystąpienie do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją powinno następować po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania pozwalającego odróżnić Wieczerzę Pańską od zwykłych posiłków, a także po stosownym przygotowaniu rodziców lub opiekunów dziecka, którzy będą odpowiadać za każdorazowe dopuszczenie dziecka do udziału w sakramencie.”

Grupa duchownych opracowała materiały do pracy z dziećmi. Materiały zostały wydane przez Wydawnictwo Augustana.

Warsztaty dla katechetów to była propozycja wykorzystania tych materiałów, które każda parafia otrzymała. W trakcie zajęć aktywnie wykorzystaliśmy scenariusze lekcji przedstawiając poszczególne tematy:

– Historia Bożych darów,
– Historia Komunii Świętej,
– Zaproszenie do Sakramentu Komunii Świętej.

dk. Ewa Below

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej