Wernisaż i wystawa w Panteonie Górnośląskim w Katowicach poświęcona ks. seniorowi Karolowi Kuliszowi w 150. rocznicę urodzin.

We wtorek 6 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach miał miejsce wernisaż i otwarcie wystawy poświęconej ks. seniorowi Karolowi Kuliszowi z okazji przypadających 12 czerwca 2023 roku jego 150. rocznicy urodzin.

Wystawę „Ks. senior Karol Kulisz – Ojciec duchowy pokoleń”, otworzył dyrektor panteonu Ryszard Kopiec, który przywitał zaproszonych gości m. in. bp. Mariana Niemca, zwierzchnika diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp. Tomasza Tyrlika zwierzchnika Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, siostrę przełożoną Ewę Cieślar wraz z pozostałymi siostrami diakonisami, Zarząd i Radę Opiekuńczą Diakonatu „Eben-Ezer”, Dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie, ewangelickie duchowieństwo, władze samorządowe i polityków, obecną grupę z Zaolzia reprezentującą stowarzyszenie HEREDITAS, popularyzujące historię protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim po czeskiej stronie rzeki Olzy, delegację z Diakonii Śląskiej z Czech. Nie zabrakło też członków rodziny ks. Kulisza w osobie prawnuczki z mężem.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał bp Marian Niemiec wraz z bp. Tomaszem Tyrlikiem. Uczestnicy odśpiewali pieśń „Ojcowski dom”, a następnie o genezie wystawy opowiedział jej kustosz Bartosz Szostek. Po nim sylwetkę ks. seniora Karola Kulisza w dłuższym referacie przedstawił obecny duszpasterz diakonatu ks. Marek Londzin. Po nim głos zabrał recenzent wystawy prof. Lech Krzyżanowski z Uniwersytetu Śląskiego, a na koniec zaprezentowano krótki film o postaci ks. seniora Kulisza, który od tej pory będzie towarzyszył zarówno wystawie stałej w panteonie, jak i objazdowej. Po oficjalnej części odbyło się zwiedzanie wystawy oraz zapoznanie się z materiałami archiwalnymi dotyczącymi dzieła i służby ks. Kulisza, wypożyczonymi przez wnuczkę ks. Kulisza z Cieszyna, diakon Helenę Gajdacz i Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie. Na wernisaż została przygotowana okolicznościowa broszura z zawartym biogramem ks. Kulisza do zabrania przez każdego zwiedzającego.

Do tej pory w Panteonie Górnośląskim znaleźli się ewangelicy: bp Andrzej Wantuła, Matka Ewa von Thiele-Winckler, ks. Karol Kubisz, Stanisław Hadyna, Karol Stryja, Stefania Michejdowa, Jan Herma oraz Zofia Kirkor-Kiedroniowa.

Tekst: na podstawie relacji ks. Marka Londzina

Najnowsze wpisy