Wideokonferencja duchownych

5 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy ZOOM odbyła się wideokonferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Konferencję prowadził zwierzchnik diecezji bp Adrian Korczago. Rozważanie Słowa Bożego w oparciu o hasło miesiąca z Przypowieści Salomona 31,8 wygłosił ks. Tomasz Bujok. W dalszej części obrad uczestnicy zajęli się zagadnieniem Pomiędzy destrukcją a kreatywnością – pastoralne wyzwania i wymagania doby pandemii, zaprezentowanym przez bp. Adriana Korczago. Podczas dyskusji w grupach zebrani wymieniali się doświadczeniami, analizowali, co udało się w czasie pandemii osiągnąć, jakie nowe umiejętności zdobyto, czy były obszary, w których poniesiono porażki. Dyskutowali także o tym, jak może wyglądać tzw. „powrót do normalności” oraz analizowali tematykę i styl kazań wygłaszanych w trakcie pandemii, jak duży wpływ na duszpasterską służbę miał koronawirus.

W końcowej części konferencji omówiono wiosenną sesję Synodu Kościoła oraz przekazano najważniejsze ogłoszenia.

Kolejna konferencja duchownych odbędzie się 9 czerwca 2021 roku.

Najnowsze wpisy