Wideokonferencja duchownych

W środę 3 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy ZOOM odbyła się wideokonferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji, który następnie przekazał głos ks. Janowi Byrtowi ze Szczyrku-Salmopolu, rozważającemu Boże Słowo z 13. rozdziału Ewangelii Jana.

Podczas konferencji duchowni wysłuchali dwóch wykładów: Lutheran Perspective on Paul i New Perspective on Paul, czyli egzegetyczna dyskusja nad forensycznym rozumieniem usprawiedliwienia na przykładzie listów do Rzymian i Galacjan, który zaprezentował ks. dr Grzegorz Olek z Gliwic oraz Kanon i lex w wybranych aspektach prawa kościelnego, który omówił ks. Tadeusz Konik. Każdy wykład podsumowany został dyskusją uczestników o współczesnych wyzwaniach i osobistych doświadczeniach w poszczególnych tematach.

W dalszej części obrad przekazano ważne komunikaty oraz ogłoszenia. Kolejne spotkanie duchownych – w ramach pasyjnych rekolekcji – odbędzie się 24 marca.

Najnowsze wpisy