Wiosenna e-konferencja dla kobiet

6 marca 2021 roku w godz. 10:00-11:30 Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje e-konferencję dla kobiet pt. „Nieść światło”. Transmisja dostępna na YouTube YT centrummisji oraz kanale Facebookowym FB CentrumMisji.

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. (1 J 3,18)

W programie:

  • ks. Bogdan Wawrzeczko – rozważanie Bożego Słowa na podstawie wybranego fragmentu z 1. Listu Jana
  • rozmowa z diakonisą Anielą Kawulok
  • wykład Wandy Falk „Miłosierdzie jest jedno”
  • muzyka
  • zapowiedzi i recenzje księgarni „Warto”

Całość prowadzi Agata Wierońska.

  • Wanda Falk – absolwentka teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1986-1991). Po studiach teologicznych w Polsce kontynuowała dokształcanie na kierunku asystenta parafialnego w Jämshögs Folkhögskola oraz diakona w Instytucie Diakonijnym Sammariterhemmet w Uppsali w Szwecji. W październiku 1993 roku została zatrudniona w Konsystorzu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jako koordynatorka ds. reaktywowania pracy diakonijnej. Od 2000 roku jest dyrektorem generalnym Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  • Aniela Kawulok urodziła się w Wiśle w 1951 roku. Zdecydowała się na tzw. Rok służby dla Pana w 1967 roku. Była to pomoc diakonisom świadczona przez kobiety, dla których organizowano kurs biblijny oraz opieki nad chorymi, a także z zakresu innych dziedzin praktycznych. 18 października 1970 roku wstąpiła do Diakonatu w Dzięgielowie. Pracowała najpierw w Dzięgielowie, a później w „Tabicie” w Konstancinie-Jeziornej. Od 1974 roku jako siostra pracowała z podopiecznymi w Węgrowie w Domu Opieki „Sarepta”. Razem z księżmi prowadziła ten Dom Opieki aż do jego zamknięcia i przejścia na emeryturę. Obecnie mieszka w Domu Sióstr w Dzięgielowie.
  • Bogdan Wawrzeczko – mąż, ojciec, syn, ksiądz, duszpasterz, terapeuta, który lubi ludzi, muzykę i podróże.

Najnowsze wpisy