Wiosenna sesja Synodu Diecezjalnego

W sobotę 4 marca 2023 roku w Wiśle-Malince odbyła się II sesja VII kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec. Biskupowi Kościoła oraz biskupowej Beacie Michałek złożono życzenia z okazji zbliżających się jubileuszy urodzin.

Po nabożeństwie miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej: „Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku” . Jej autorka – dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, wygłosiła krótki wykład dotyczący tematu wystawy.

Obrady rozpoczęły się ślubowaniem nieobecnych na I sesji synodałów. Następnie Biskup Diecezji Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie za 2022 rok, w trakcie którego prezentowano zdjęcia z ubiegłorocznych wydarzeń. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz preliminarz na rok 2023. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez Synod.

Wybrano także delegata Synodu Diecezjalnego do Diecezjalnej Rady Diakonii, którym została lek. med. Alina Wiencek-Weiss. Komisja Historyczna Synodu Diecezji Cieszyńskiej złożyła wniosek o powołanie Diecezjalnej Rady Doradczej z zakresu archiwistyki i bibliotekoznawstwa. W jej skład weszli: dr hab. prof. UŚ Wacław Gojniczek (historyk, archiwista), dr Renata Czyż, AGH, (polonistka, religioznawca, bibliotekoznawca), Marcin Gabryś, kustosz Biblioteki i Archiwum im. Tschammera (historyk, archiwista), Danuta Szczypka, przewodnicząca Komisji Historycznej Synodu Diecezji Cieszyńskiej (historyk, opiekunka biblioteki i archiwum PE-A w Wiśle). Zadaniem rady będzie służyć wszelką pomocą w celu uporządkowania i skatalogowania zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, a także ich ewentualnego udostępniania.

W części popołudniowej odbyły się równolegle: konferencja duchownych Diecezji Cieszyńskiej prowadzona przez bp. Adriana Korczago oraz wybory świeckich delegatów do Synodu Kościoła, które prowadził bp Jerzy Samiec. Spośród 32 kandydatów wybrano 13 delegatów (kolejność alfabetyczna): Edward Cieślar (Goleszów), Korneliusz Glajcar (Dzięgielów), Rafał Glajcar (Cieszyn), Marcin Iskrzycki (Wisła-Malinka), Adrian Kotas (Ustroń), Władysława Magiera (Cieszyn), Adam Pastucha (Skoczów), Krystyna Penkała (Cieszyn), Marek Rymorz (Skoczów), Jerzy Sikora (Goleszów), Jerzy Sojka (Cieszyn), Przemysław Sztwiertnia (Wisła-Jawornik), Karol Śliwka (Stare Bielsko).

Synodał Marek Rymorz przedstawił film na temat Kościoła prześladowanego, dzieląc się spostrzeżeniami oraz zmawiając modlitwę.

zdj. Kamil Małysz, ks. Mateusz Mendroch, Daniel Wiśniewski, Adam Bujok

Najnowsze wpisy