Wiosenna sesja Synodu Diecezjalnego

9 marca 2019 roku w Wiśle odbyła się V sesja VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Synod rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym. Kazanie wygłosił ks. radca Waldemar Szajthauer, który następnie wraz z bp. Adrianem Korczago prowadził liturgię komunijną i dystrybucję Wieczerzy Pańskiej.

Obrady zainaugurowano w sali Domu Zborowego od ślubowania nowych członków Synodu. Przedstawiono porządek obrad, powołano sekretarzy i komisję skrutacyjną oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Następnie bp Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności diecezji w 2018 roku. Synod zatwierdził sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewangelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji religijnej, kapelanów szpitalnych, duszpasterza więziennego, duszpasterza niesłyszących oraz metodyka nauczania lekcji religii.

W dalszej części kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe diecezji za 2018 rok, a Jan Machalica przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej. Synod zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz udzielił na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium Radzie Diecezjalnej za rok 2018. Synodałowie nowelizowali także preliminarz na rok 2019.

Podczas obrad dyskutowano także nad przyszłym funkcjonowaniem diecezji, zgłaszano także wolne wnioski i przekazywano ogłoszenia.

VI sesja VI kadencji synodu odbędzie się 2 listopada 2019 roku w Cieszynie.

Najnowsze wpisy