Wiosenna sesja Synodu Diecezjalnego

9 marca 2019 roku w Wiśle odbyła się V sesja VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Synod rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym. Kazanie wygłosił ks. radca Waldemar Szajthauer, który następnie wraz z bp. Adrianem Korczago prowadził liturgię komunijną i dystrybucję Wieczerzy Pańskiej.

Obrady zainaugurowano w sali Domu Zborowego od ślubowania nowych członków Synodu. Przedstawiono porządek obrad, powołano sekretarzy i komisję skrutacyjną oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Następnie bp Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności diecezji w 2018 roku. Synod zatwierdził sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewangelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji religijnej, kapelanów szpitalnych, duszpasterza więziennego, duszpasterza niesłyszących oraz metodyka nauczania lekcji religii.

W dalszej części kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe diecezji za 2018 rok, a Jan Machalica przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej. Synod zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz udzielił na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium Radzie Diecezjalnej za rok 2018. Synodałowie nowelizowali także preliminarz na rok 2019.

Podczas obrad dyskutowano także nad przyszłym funkcjonowaniem diecezji, zgłaszano także wolne wnioski i przekazywano ogłoszenia.

VI sesja VI kadencji synodu odbędzie się 2 listopada 2019 roku w Cieszynie.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej