Wiosenna sesja Synodu Kościoła online

W dniach 23-24 kwietnia 2021 roku odbyła się 10. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła. Po raz czwarty synodałowie obradowali w trybie online na platformie ZOOM. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Diecezji Cieszyńskiej.

W piątek podczas obrad przedstawiono sprawozdanie Rady Synodalnej (w tym dotyczące zespołu ds. urzędu kościelnego), Biskupa Kościoła i Konsystorza. Dyskutowano nad sprawozdaniami z pracy duszpasterstw, komisji synodalnych oraz instytucji kościelnych.

W sobotę synodałowie spotkali się z ks. Martinem Junge, sekretarzem generalnym Światowej Federacji Luterańskiej, omawiając stan przygotowań do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które odbędzie się w 2023 r. w  Krakowie. Ponadto dyskutowano o wnioskach nadesłanych na sesję Synodu. Wśród zgłoszonych materiałów były m.in. wnioski synodalnej komisji kobiet dotyczące ordynacji kobiet na prezbiterów (księży). Omawiano także wprowadzenie przepisów dotyczących czasowej niemożności pełnienia służby przez proboszczów parafii (przykładowo w czasie ich choroby).

Synod Kościoła podjął także decyzję o przedłużeniu kadencji Prezesa Diakonii Polskiej oraz Dyrektor Generalnej o jeden rok ze względu na uwarunkowania związane z pandemią. Dodatkowo ustalono, że od 1 maja diakoni będą mogli używać togi i berek tak, jak pozostali duchowni, ujednolicając w ten sposób kwestie stroju duchownych.

Grafika: luteranie.pl

Najnowsze wpisy