Wiosenna sesja Synodu Kościoła

W dniach 26-28 kwietnia 2019 roku w Warszawie obradował Synod Kościoła.

Na rozpoczęcie Synodu synodałowie uczestniczyli w nabożeństwie Słowa, które odbyło się w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak.

W końcowej części nabożeństwa prof. Juliusz Gardawski przekazał Kościołowi (na ręce Biskupa Kościoła) Order Orła Białego, który został pośmiertnie wręczony bp. Juliuszowi Burschemu w 2018 roku. W krótkim przemówienia prof. Gardawski przypomniał zasługi bp. Burschego, które sprawiły, że otrzymał tak wysokie państwowe odznaczenie.

Podczas obrad Synodu obecni byli przedstawiciele władz polskich Kościołów ewangelickich. Zebrani wysłuchali pozdrowień bp. Andrzeja Malickiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz dr Ewy Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Po nabożeństwie odbyła się pierwszą część obrad Synodu. Ślubowanie złożył nowy członek Synodu ks. Robert Sitarek. Swoje sprawozdanie przedstawiła Rada Synodalna. Synodałowie uczestniczyli także w spotkaniach komisji synodalnych.

W niedzielny poranek w sali synodalnej odbyło się nabożeństwo spowiednio-komunijne, podczas którego Słowo Boże zwiastował bp Marcin Hintz. Kazanie można przeczytać pod tym adresem.

W czasie wiosennej sesji Synod zdecydował, że w czasie nabożeństw niedzieli Rogate (Módlcie się), w szczególny sposób, zbory będą zachęcane do modlitwy o powołania. Niedziela modlitwy o powołania została ustanowiona z inicjatywy bp. Jerzego Samca. W roku 2019 modlitwa o powołania odbędzie się w niedzielę 26 maja.

Synodałowie przyjęli stanowisko w sprawie troski i odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu zaakcentowano, że „zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne – to widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie”. Bóg przekazując człowiekowi odpowiedzialność za stworzenie uczynił go równocześnie swoim współpracownikiem w dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązał go do postawy dziękczynienia za otrzymany dar życia. Zwrócono uwagę, że Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obszarów (teologia, edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku, a zadaniem współczesnego człowieka jest odpowiedzialność za całe Stworzenie.

Synod przyjął także uchwałę wyrażającą „sprzeciw wobec tolerowania wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele przy wykorzystaniu małoletności albo nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia ofiary takiego postępowania.” W uzasadnieniu wniosku zaznaczono, że uchwała wyraża obowiązki osób świeckich lub duchownych pełniących funkcje urzędowe w Kościele, które w związku ze swą działalnością powzięły podejrzenie popełnienia przestępstwa. Elementem realizacji uchwały będzie utworzenie adresu poczty elektronicznej, który ewentualnym ofiarom niepożądanych działań da możliwość zawiadomienia Konsystorza Kościoła o potrzebie zainicjowania postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych.

Ponadto Synod przegłosował udzielenie wsparcia finansowego w remoncie centrum parafialnego w Ostródzie. Jednocześnie też postanowiono opracować zasady udzielania wsparcia subwencjami specjalnymi.

Synod zajmował się również podsumowaniem roku 2018 w Kościele na płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej, przedstawieniem wyników prac Komisji Synodalnych i przyjęciem sprawozdania finansowego Kościoła.

Relacja i zdjęcia: luteranie.pl

Najnowsze wpisy