Wizyta ks. Michaela Hübnera w Dzięgielowie

W niedzielę 24 lutego 2019 roku na terenie Diecezji Cieszyńskiej przebywał ks. Michael Hübner, sekretarz generalny Martin Luther Bundu z Erlangen.

Duchowny zwiedził Diakonat Żeński „Eben-Ezer” oraz Ewangelickie Domy Opieki „Emaus-1” i „Emaus-2”. Podczas odwiedzin w Dzięgielowie spotkał się z siostrami diakonisami i ks. Markiem Londzinem, a także zwierzchnikiem Diecezji Cieszyńskiej bp. Adrianem Korczago. Ks. Hübner przebywał również w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Martin Luther Bund (Związek Marcina Lutra) jest organizacją działającą w ramach Zjednoczonego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Niemiec – VELKD. Zajmuje się zbieraniem środków na rzecz udzielania wsparcia materialnego i duchowego dla luterańskich Kościołów w diasporze. MLB inicjuje oraz przyczynia się do wymiany myśli teologicznej między Kościołami luterańskimi.

Najnowsze wpisy