Wizyta przedstawicieli trzech szczebli samorządowych.

W czwartek 2 sierpnia w siedzibie Diecezji gościli przedstawiciele trzech szczebli samorządowych. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, przedstawiciel Powiatu Cieszyńskiego Katarzyna Raszka-Sodzawiczny oraz Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok.

Goście zaprosili zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej bpa Adriana Korczago do przewodniczenia wraz z bp. Romanem Pindlem ekumenicznej modlitwie w ramach Wojewódzkich Dożynek, które odbędą się 9 września w Wiśle.

Najnowsze wpisy