Wizyta Sekretarz Generalnej Światowej Federacji Luterańskiej

W dniach 13-15 grudnia w Polsce przebywała z pierwszą zagraniczną wizytą Sekretarz Generalna Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Anne Burghardt.

W pierwszym dniu wizyty Sekretarz Generalna spotkała się w Warszawie z Biskupem Kościoła, pracownikami Biura Konsystorza i Diakonii Polskiej, studentami teologii ewangelickiej oraz przedstawicielami parafii Świętej Trójcy.

We wtorek 14 grudnia ks. Anne Burghardt wraz z ks. Ireneuszem Lukasem, sekretarzem regionalnym ŚFL ds. Europy, zwiedziła Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, w związku z przygotowaniami do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie we wrześniu 2023 roku oraz spotkała się z członkami Krajowego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego: bp. Jerzym Samcem, bp. Adrianem Korczago – zwierzchnikiem diecezji cieszyńskiej, bp. Marianem Niemcem – zwierzchnikiem diecezji katowickiej, Anną Wrzesińską – przewodniczącą Komitetu, Małgorzatą Zachraj – Koordynatorem Krajowym Zgromadzenia Ogólnego oraz Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską, rzecznikiem prasowym Kościoła. W spotkaniu uczestniczył także ks. Piotr Sztwiertnia – reprezentant Kościoła w komitecie ŚFL ds. organizacji nabożeństw podczas Zgromadzenia Ogólnego.

Sekretarz generalny prowadzi politykę Światowej Federacji Luterańskiej przy wsparciu gabinetu, do którego należą powoływani przez Radę przewodniczący poszczególnych departamentów i biur. Zadaniem całego gabinetu jest realizowanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady. Sekretarz Generalny ponosi odpowiedzialność wobec Rady za swoją pracę i składa sprawozdanie wobec członków Rady oraz Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. Kadencja sekretarza generalnego trwa siedem lat.

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbędzie się w dniach 13-19 września 2023 roku w Krakowie. Weźmie w nim udział 355 oficjalnych delegatów. Obecni będą także reprezentanci członków stowarzyszonych, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy obsługi. To trwające tydzień wydarzenie, poprzedzone przez spotkania przygotowawcze, będzie nie tylko świętować wspólnotę i wyjątkowe konteksty Kościołów członkowskich, ale też realizować oficjalne funkcje Zgromadzenia Ogólnego.

Zdj. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Najnowsze wpisy