Wizytacja parafii w Międzyrzeczu

28 listopada 2022 roku rozpoczęła się wizytacja parafii w Międzyrzeczu.

W poniedziałek 28 listopada bp Adrian Korczago odwiedził Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym, gdzie miało miejsce spotkanie z proboszczem parafii ks. Andrzejem Dyczkiem oraz dyrektor szkoły mgr Katarzyną Jurczyk. Rozmowa dotyczyła życia codziennego w szkole, nauczania lekcji religii, aspektów tolerancji wyznaniowej wśród zróżnicowanych wyznaniowo uczniów oraz specyfiki funkcjonowania szkoły. W ramach tej wizyty odbyło się również spotkanie z uczniami wyznania ewangelickiego. W trakcie swego przemówienia biskup podkreślał znaczenie mądrości życiowej, zachęcał, by cenić sobie możliwość chodzenia do szkoły oraz dzielił się doświadczeniami odwiedzin w szkołach afrykańskich.

We wtorek 29 listopada w ramach wizytacji Biskup Diecezji wraz z przedstawicielem Rady Diecezjalnej ks. radcą Waldemarem Szajthauerem spotkali się z Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu. W trakcie spotkania rozmawiano na temat charakterystyki parafii, jej sukcesów, przedsięwzięć oraz wyzwań, jakie przed nią stoją.

W najbliższym czasie planowane jest także spotkanie biskupa z chórem parafialnym oraz przegląd ksiąg metrykalnych i finansowych, a także dokumentacji parafialnej.

Najnowsze wpisy