Wizytacja parafii Wisła-Głębce

W dniach 12-16 września 2022 roku odbywała się wizytacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Głębcach.

W ramach odwiedzin w głębczańskiej parafii biskup Adrian Korczago spotkał się podczas próby z chórem parafialnym pod dyrekcją Tadeusza Poloka. Z chórzystami rozmawiał na temat wyzwań, na jakie natrafiają w swej służbie, a także podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz propagowania pieśni na cześć Boga.

W związku ze zbliżającym się przejściem na emeryturę proboszcza ks. Tadeusza Byrta, podczas tygodniowej wizytacji, odbyło się także spotkanie z Biskupem Kościoła. W spotkaniu tym uczestniczył również reprezentant Konsystorza radca Korneliusz Grajcar oraz Rada Diecezjalna. Dokonano kontroli ksiąg metrykalnych i finansowych, a także dokumentacji parafialnej. Następnie z radą parafialną omawiano aktualną sytuację parafii, a także zasady procesu wyborczego nowego proboszcza.

Bp Adrian Korczago odwiedził także Szkołę Podstawowę nr 4 im. ks. Franciszka Michejdy w Wiśle-Głębcach, spotykając się z dyrektor Barbarą Stefańską i wicedyrektor Izabelą Leśniewską. Rozmowy dotyczyły życia codziennego w szkole, tolerancji wyznaniowej wśród zróżnicowanych wyznaniowo uczniów, specyfiki funkcjonowania szkoły. Na Sali gimnastycznej odbyło się spotkanie biskupa z gronem pedagogicznym oraz uczniami. W trakcie swego przemówienia biskup podkreślał znaczenie mądrości życiowej, zachęcał, by cenić sobie możliwość chodzenia do szkoły, dzielił się doświadczeniami odwiedzin w szkołach na kontynencie afrykańskim.

Biskup spotkał się również z Burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem, omawiając bieżące kwestie funkcjonowania miasta, wyzwania, na jakie napotykają miejscowe władze, plany na najbliższy czas, a także aspekt współpracy władz świeckich z ewangelickimi parafiami, ze szczególnym uwzględnieniem zboru w Wiśle-Głębcach.

zdjęcia: bp Adrian Korczago, ks. Waldemar Szajthauer, Adam Bujok

Najnowsze wpisy