Wprowadzenie proboszcza pomocniczego w Ustroniu

W 3. niedzielę Adwentu 13 grudnia 2020 roku wprowadzono w urząd proboszcza pomocniczego parafii ewangelickiej w Ustroniu ks. Dariusza Lercha oraz wprowadzono w urzędowanie nową Radę Parafialną.

Wprowadzenia dokonał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, bp Adrian Korczago, w asyście ks. radcy Waldemara Szajthauera – administratora parafii w Ustroniu oraz ks. radcy Marka Londzina, proboszcza parafii ewangelickiej w Dzięgielowie.

Wyborów proboszcza pomocniczego oraz Rady Parafialnej dokonało Zgromadzenie Parafialne 27 września 2020 roku. W skład Rady Parafialnej wchodzą: z Ustronia – Zofia Bojda, Jan Cholewa, Edward Cieślar, Jan Drózd, Łukasz Heczko, Władysław Hławiczka, Marcin Janik, Grażyna Kostka, Edward Markuzel, Arnoldiusz Parot, Łukasz Sitek, Tadeusz Sztyper. Z filiału Polana – Beata Domagała, Leonard Greń, Grzegorz Wardas. Z filiału Dobka – Stanisław Gomola, Danuta Pietroszek. Z filiału Lipowiec: Bogusław Polok i Dorota Twardzik.

Ks. Dariusz Lerch urodził się 15 listopada 1985 roku w Wodzisławiu Śląskim. W latach 2006-2011 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1995-2010 aspekty organizacyjno prawne. W 2011 roku został skierowany przez Biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle a następnie z dniem 1 września tego samego roku do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. 9 lutego 2013 roku został ordynowany na duchownego w kościele w Lędzinach-Hołdunowie. Ks. Dariusz Lerch jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Życzenia w imieniu miasta proboszczowi pomocniczemu oraz radzie parafialnej przekazał burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, wyrażając nadzieję na udaną współpracę.

Zdjęcia: Archiwum Parafii Ewangelickiej w Ustroniu

Najnowsze wpisy