Wprowadzenie rady parafialnej w Bielsku

13 marca 2022 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Bielsku.

W 2. Niedzielę Czasu Pasyjnego uroczystego wprowadzenia nowo wybranych członków dokonał Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym w oparciu o biblijne przesłanie wydarzeń z ogrodu Getsemane pochodzące z fragmentu Mt 26,36-46 podkreślał znaczenie modlitewnej czujności i odkrywania bogactwa znaczeń modlitwy w służbie radnego, jak i każdego poszczególnego naśladowcy Chrystusa. Nabożeństwo współprowadził proboszcz parafii, ksiądz Krzysztof Cienciała.

Wybory odbyły się w zeszłym miesiącu podczas Zgromadzenia Parafialnego, będącego jednocześnie najwyższą władzą ewangelickich parafii. Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.

zdjęcie: Andrzej Stefański

Najnowsze wpisy